Frequencies lexemes

from text: Εὐχὴ εἰς τὸ κατασφραγίσαι παιδίον, λαμβάνον ὄνομα τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ἀπὸ τῆς γεννήσεως αὐτοῦ / Мл҃тва, во є҆́же назна́менати ѻ҆троча̀, прїе́млющее и҆́мѧ во ѻ҆смы́й де́нь рожде́нїѧ своегѡ̀

  • Hide stop words
  • Show stop words
  • Only stop words
Greek 409 Church Slavonic 310 Russian 213
word count / ipm
1. κύριος 5 / 12225
2. Ναός 4 / 9780
3. αἰών 4 / 9780
4. Ἅγιος 4 / 9780
5. ὄγδοος 3 / 7335
6. ἡμέρα 3 / 7335
7. ὅτι2 3 / 7335
8. βρέφος 3 / 7335
9. θεός 3 / 7335
10. ἤ1 3 / 7335
11. Θεοτόκος 3 / 7335
12. λέγω1 3 / 7335
13. δέω2 3 / 7335
14. γεννάω 3 / 7335
15. εὐχή 2 / 4890
16. παιδίον 2 / 4890
17. λαμβάνω 2 / 4890
18. ὄνομα 2 / 4890
19. γέννησις 2 / 4890
20. ἵστημι 2 / 4890
21. πύλη 2 / 4890
22. εὐλογητός 2 / 4890
23. ἀεί 2 / 4890
24. ἀμήν 2 / 4890
25. δόξα 2 / 4890
26. πανάγιος 2 / 4890
27. ἐλεέω 2 / 4890
28. εἰμί 2 / 4890
29. σός 2 / 4890
30. δίδωμι 2 / 4890
31. μόνος 2 / 4890
32. σημειόω 2 / 4890
33. σταυρός 2 / 4890
34. μονογενής 2 / 4890
35. υἱός 2 / 4890
36. ποιέω 2 / 4890
37. χριστός 2 / 4890
38. βαπτίζω 2 / 4890
39. τελευτάω 2 / 4890
40. ἀφώτιστος 2 / 4890
41. κατασφραγίζω 1 / 2445
42. ἰστέον 1 / 2445
43. προσάγω 1 / 2445
44. παρά 1 / 2445
45. μαῖα 1 / 2445
46. πάντοτε 1 / 2445
47. Τρισάγιον 1 / 2445
48. τριάς 1 / 2445
49. 3 1 / 2445
50. πατήρ 1 / 2445
51. Ἀπολυτίκιον 1 / 2445
52. πρέσβεια 1 / 2445
53. εἰρήνη 1 / 2445
54. οἰκτίρμων 1 / 2445
55. σφραγίζω 1 / 2445
56. μέτωπον 1 / 2445
57. στόμα 1 / 2445
58. στῆθος 1 / 2445
59. ἕπομαι 1 / 2445
60. δέομαι 1 / 2445
61. παρακαλέω 1 / 2445
62. φάος 1 / 2445
63. πρόσωπον 1 / 2445
64. δοῦλος 1 / 2445
65. τόνδε 1 / 2445
66. καρδία 1 / 2445
67. διαλογισμός 1 / 2445
68. φεύγω 1 / 2445
69. ματαιότης 1 / 2445
70. κόσμος 1 / 2445
71. πονηρός 1 / 2445
72. ἐπιβουλή 1 / 2445
73. ἐχθρός 1 / 2445
74. ἀκολουθέω 1 / 2445
75. πρόσταγμα 1 / 2445
76. χείρ 1 / 2445
77. ἔμπροσθεν 1 / 2445
78. εἰκών 1 / 2445
79. ὑπεράγιος 1 / 2445
80. τύπον 1 / 2445
81. χαίρω 1 / 2445
82. χαριτόω 1 / 2445
83. Παρθένος 1 / 2445
84. ἀνατέλλω 1 / 2445
85. Ἥλιος 1 / 2445
86. δικαιοσύνη 1 / 2445
87. φωτίζω 1 / 2445
88. σκότος 1 / 2445
89. ἀπόλυσις 1 / 2445
90. γιγνώσκω 1 / 2445
91. ἄρα 1 / 2445
92. ἀσθενέω 1 / 2445
93. θηλάζω 1 / 2445
94. θάνατος 1 / 2445
95. ἀφοράω 1 / 2445
96. χρή 1 / 2445
97. περιμένω 1 / 2445
98. κακός 1 / 2445
99. φημί 1 / 2445
100. ἕκτη 1 / 2445
101. ἥμερος 1 / 2445
102. ἱερεύς 1 / 2445
103. φέρω 1 / 2445
104. ἐθίζω 1 / 2445
105. ἐπιτραχήλιος 1 / 2445
106. ἀνεξάρνητος 1 / 2445
107. μένω 1 / 2445
108. συνάπτω 1 / 2445
109. καιρός 1 / 2445
110. εὔθετος 1 / 2445
111. ἐκκλησία 1 / 2445
112. τελειόω 1 / 2445
113. φρικτός 1 / 2445
114. μυστήριον 1 / 2445
115. ἐντολή 1 / 2445
116. πολιτεύω 1 / 2445
117. φυλάσσω 1 / 2445
118. σφραγίς 1 / 2445
119. ἄθραυστος 1 / 2445
120. τύχη 1 / 2445
121. μακαριότης 1 / 2445
122. ἐκλεκτός 1 / 2445
123. βασίλεια 1 / 2445
124. εὐφραίνω 1 / 2445
125. πρεσβύτης 1 / 2445
126. δίκαιος 1 / 2445
127. δέχομαι 1 / 2445
128. ἀγκάλη 1 / 2445
129. ἐλευθερωτής 1 / 2445
130. ψυχή 1 / 2445
131. χαρίζομαι 1 / 2445
132. ἀνάστασις 1 / 2445
133. Χάρις 1 / 2445
134. φιλανθρωπία 1 / 2445
135. ἀγαθός 1 / 2445
136. ζωοποιός 1 / 2445
137. πνεῦμα 1 / 2445
138. ὥρα 1 / 2445
139. ἀποπλύνω 1 / 2445
140. εὐθύς1 1 / 2445
141. πέντε 1 / 2445
142. μείς 1 / 2445
143. ἐγκυμονέω 1 / 2445
144. τύχος 1 / 2445
145. πληγή 1 / 2445
146. ἔμβρυον 1 / 2445
147. ἐκτιτρώσκω 1 / 2445
148. φόνος 1 / 2445
149. δίκη 1 / 2445
150. νόμος 1 / 2445
151. κανών 1 / 2445
152. ἐνέχω 1 / 2445
153. πολύς 1 / 2445
154. μᾶλλον 1 / 2445
155. κρῖμα 1 / 2445
156. ἐκφεύγω 1 / 2445
word count / ipm
1. де́нь 4 / 12903
2. хра́мъ 4 / 12903
3. осмы́й 3 / 9677
4. младе́нецъ 3 / 9677
5. бо́гъ 3 / 9677
6. пресвяты́й 3 / 9677
7. святы́й 3 / 9677
8. глаго́лати 3 / 9677
9. госпо́дь 3 / 9677
10. подоба́ти 3 / 9677
11. моли́тва 2 / 6452
12. отроча́ 2 / 6452
13. и́мя 2 / 6452
14. стоя́ти 2 / 6452
15. врата́ 2 / 6452
16. благослове́нный 2 / 6452
17. свяще́нникъ 2 / 6452
18. зна́менатися 2 / 6452
19. раба́ 2 / 6452
20. кре́стъ 2 / 6452
21. единоро́дный 2 / 6452
22. сы́нъ 2 / 6452
23. о́бразъ 2 / 6452
24. богоро́дица 2 / 6452
25. твори́ти 2 / 6452
26. хрісто́съ 2 / 6452
27. роди́ти 2 / 6452
28. нѣ́кій 2 / 6452
29. вѣ́къ 2 / 6452
30. сконча́тися 2 / 6452
31. непросвѣще́нный 2 / 6452
32. назна́менати 1 / 3226
33. пріима́ти 1 / 3226
34. рожде́ніе 1 / 3226
35. вѣ́дѣти 1 / 3226
36. рождество́ 1 / 3226
37. приноси́тися 1 / 3226
38. ба́ба 1 / 3226
39. трисвяты́й 1 / 3226
40. тро́ица 1 / 3226
41. оте́цъ 1 / 3226
42. ца́рство 1 / 3226
43. ѡтпусти́тельный 1 / 3226
44. тропа́рь 1 / 3226
45. зна́меновати 1 / 3226
46. чело́ 1 / 3226
47. уста́ 1 / 3226
48. пе́рси 1 / 3226
49. моли́тися 1 / 3226
50. проси́ти 1 / 3226
51. свѣ́тъ 1 / 3226
52. лице́ 1 / 3226
53. и́мярекъ 1 / 3226
54. се́рдце 1 / 3226
55. помышле́ніе 1 / 3226
56. бѣ́гати 1 / 3226
57. суета́ 1 / 3226
58. мі́ръ 1 / 3226
59. вся́къ 1 / 3226
60. лука́вый 1 / 3226
61. навѣ́тъ 1 / 3226
62. вра́жій 1 / 3226
63. послѣ́довати 1 / 3226
64. повелѣ́ніе 1 / 3226
65. рука́ 1 / 3226
66. взя́ти 1 / 3226
67. ра́доватися 1 / 3226
68. благода́тный 1 / 3226
69. дѣ́ва 1 / 3226
70. возсія́ти 1 / 3226
71. со́лнце 1 / 3226
72. пра́вда 1 / 3226
73. просвѣща́ти 1 / 3226
74. тьма́ 1 / 3226
75. быва́ти 1 / 3226
76. ѡтпу́стъ 1 / 3226
77. вѣ́дати 1 / 3226
78. немоществова́ти 1 / 3226
79. сса́ти 1 / 3226
80. сме́рть 1 / 3226
81. зрѣ́ти 1 / 3226
82. ѡжида́ти 1 / 3226
83. ѕлѣ́ 1 / 3226
84. шесты́й 1 / 3226
85. креща́ти 1 / 3226
86. да́ти 1 / 3226
87. ѡтрещи́ 1 / 3226
88. пребы́ти 1 / 3226
89. совокупля́ти 1 / 3226
90. вре́мя 1 / 3226
91. благопотре́бный 1 / 3226
92. це́рковь 1 / 3226
93. соверша́ти 1 / 3226
94. стра́шный 1 / 3226
95. та́йна 1 / 3226
96. за́повѣдь 1 / 3226
97. жи́тельствовати 1 / 3226
98. сохрани́ти 1 / 3226
99. печа́ть 1 / 3226
100. неруши́мый 1 / 3226
101. получи́ти 1 / 3226
102. блаже́нство 1 / 3226
103. избра́ти 1 / 3226
104. ца́рствіе 1 / 3226
105. благода́ть 1 / 3226
106. человѣколю́біе 1 / 3226
107. благі́й 1 / 3226
108. животвори́ти 1 / 3226
109. ду́хъ 1 / 3226
110. ны́нѣ 1 / 3226
111. при́снѡ 1 / 3226
112. ами́нь 1 / 3226
113. весели́тися 1 / 3226
114. ста́рецъ 1 / 3226
115. пра́ведный 1 / 3226
116. прія́ти 1 / 3226
117. ѡбъя́тіе 1 / 3226
118. свободи́тель 1 / 3226
119. душа́ 1 / 3226
120. дарова́ти 1 / 3226
121. воскресе́ніе 1 / 3226
122. помоли́тися 1 / 3226
123. ча́съ 1 / 3226
124. и́же+въ 1 / 3226
125. роди́тися 1 / 3226
126. ѡмы́ти 1 / 3226
127. а́біе 1 / 3226
128. крести́ти 1 / 3226
129. пя́ть 1 / 3226
130. мѣ́сяцъ 1 / 3226
131. непра́здный 1 / 3226
132. случи́тися 1 / 3226
133. я́зва 1 / 3226
134. уязви́ти 1 / 3226
135. убі́йство 1 / 3226
136. зако́нъ 1 / 3226
137. пра́вило 1 / 3226
138. пови́нный 1 / 3226
139. кольми́ 1 / 3226
140. па́че 1 / 3226
141. су́дъ 1 / 3226
142. избѣга́ти 1 / 3226
word count / ipm
1. младенец 4 / 18779
2. храм 4 / 18779
3. святой 4 / 18779
4. имя 3 / 14085
5. Бог 3 / 14085
6. господь 3 / 14085
7. день 2 / 9390
8. дверь 2 / 9390
9. благословлять 2 / 9390
10. тропарь 2 / 9390
11. священник 2 / 9390
12. лицо 2 / 9390
13. раб 2 / 9390
14. крест 2 / 9390
15. единородный 2 / 9390
16. сын 2 / 9390
17. пресвятой 2 / 9390
18. Богородица 2 / 9390
19. Христос 2 / 9390
20. век 2 / 9390
21. молитва 1 / 4695
22. дарование 1 / 4695
23. восьмой 1 / 4695
24. после 1 / 4695
25. рождение 1 / 4695
26. приносить 1 / 4695
27. повивальный 1 / 4695
28. бабка 1 / 4695
29. становиться 1 / 4695
30. Трисвятое 1 / 4695
31. отец 1 / 4695
32. покровитель 1 / 4695
33. затем 1 / 4695
34. грудь 1 / 4695
35. произносить 1 / 4695
36. молиться 1 / 4695
37. просить 1 / 4695
38. отражаться 1 / 4695
39. свет 1 / 4695
40. запечатлеваться 1 / 4695
41. ум 1 / 4695
42. сердце 1 / 4695
43. избегать 1 / 4695
44. суета 1 / 4695
45. мир 1 / 4695
46. лукавый 1 / 4695
47. вражеский 1 / 4695
48. нападение 1 / 4695
49. следовать 1 / 4695
50. повеление 1 / 4695
51. потом 1 / 4695
52. взять 1 / 4695
53. рука 1 / 4695
54. изображать 1 / 4695
55. икона 1 / 4695
56. читать 1 / 4695
57. сретение 1 / 4695
58. радоваться 1 / 4695
59. благодатный 1 / 4695
60. дева 1 / 4695
61. воссиять 1 / 4695
62. солнце 1 / 4695
63. правда 1 / 4695
64. просвещать 1 / 4695
65. находиться 1 / 4695
66. тьма 1 / 4695
67. отпуск 1 / 4695
68. пребыть 1 / 4695
69. постоянно 1 / 4695
70. присоединять 1 / 4695
71. благоприятный 1 / 4695
72. время 1 / 4695
73. церковь 1 / 4695
74. освящать 1 / 4695
75. таинство 1 / 4695
76. поступать 1 / 4695
77. заповедь 1 / 4695
78. сохранять 1 / 4695
79. ненарушимый 1 / 4695
80. печать 1 / 4695
81. получать 1 / 4695
82. блаженство 1 / 4695
83. избранный 1 / 4695
84. царство 1 / 4695
85. благодать 1 / 4695
86. человеколюбие 1 / 4695
87. благословенный 1 / 4695
88. вместе 1 / 4695
89. всеблагой 1 / 4695
90. животворящий 1 / 4695
91. дух 1 / 4695
92. ныне 1 / 4695
93. всегда 1 / 4695
94. аминь 1 / 4695
95. веселиться 1 / 4695
96. праведный 1 / 4695
97. старец 1 / 4695
98. принимать 1 / 4695
99. объятие 1 / 4695
100. освободитель 1 / 4695
101. душа 1 / 4695
102. даровать 1 / 4695
103. воскресение 1 / 4695
104. помолиться 1 / 4695
Greek 409 Church Slavonic 310 Russian 213
word count / ipm
1. 80 / 195599
2. καί 27 / 66015
3. σύ 15 / 36675
4. ἐγώ 8 / 19560
5. ἐν 6 / 14670
6. κύριος 5 / 12225
7. εἰς 4 / 9780
8. αὐτός 4 / 9780
9. δέ 4 / 9780
10. Ναός 4 / 9780
11. νῦν 4 / 9780
12. αἰών 4 / 9780
13. Ἅγιος 4 / 9780
14. εἶτα 4 / 9780
15. ὄγδοος 3 / 7335
16. ἡμέρα 3 / 7335
17. ὅτι2 3 / 7335
18. βρέφος 3 / 7335
19. θεός 3 / 7335
20. ἤ1 3 / 7335
21. Θεοτόκος 3 / 7335
22. ὡς 3 / 7335
23. λέγω1 3 / 7335
24. δέω2 3 / 7335
25. γεννάω 3 / 7335
26. μή 3 / 7335
27. ἵνα 3 / 7335
28. εὐχή 2 / 4890
29. παιδίον 2 / 4890
30. λαμβάνω 2 / 4890
31. ὄνομα 2 / 4890
32. ἀπό 2 / 4890
33. γέννησις 2 / 4890
34. μετά 2 / 4890
35. ἵστημι 2 / 4890
36. πύλη 2 / 4890
37. εὐλογητός 2 / 4890
38. ἀεί 2 / 4890
39. ἀμήν 2 / 4890
40. δόξα 2 / 4890
41. πανάγιος 2 / 4890
42. ἐλεέω 2 / 4890
43. εἰμί 2 / 4890
44. πᾶς 2 / 4890
45. σός 2 / 4890
46. δίδωμι 2 / 4890
47. μόνος 2 / 4890
48. σημειόω 2 / 4890
49. ἐπί 2 / 4890
50. σταυρός 2 / 4890
51. μονογενής 2 / 4890
52. υἱός 2 / 4890
53. ποιέω 2 / 4890
54. γάρ 2 / 4890
55. χριστός 2 / 4890
56. ἀλλά 2 / 4890
57. τις 2 / 4890
58. βαπτίζω 2 / 4890
59. κατά 2 / 4890
60. ὅς 2 / 4890
61. τελευτάω 2 / 4890
62. ἀφώτιστος 2 / 4890
63. εἰ 2 / 4890
64. κατασφραγίζω 1 / 2445
65. ἰστέον 1 / 2445
66. προσάγω 1 / 2445
67. παρά 1 / 2445
68. μαῖα 1 / 2445
69. πρό 1 / 2445
70. πάντοτε 1 / 2445
71. Τρισάγιον 1 / 2445
72. τριάς 1 / 2445
73. 3 1 / 2445
74. πατήρ 1 / 2445
75. Ἀπολυτίκιον 1 / 2445
76. πρέσβεια 1 / 2445
77. εἰρήνη 1 / 2445
78. οἰκτίρμων 1 / 2445
79. σφραγίζω 1 / 2445
80. μέτωπον 1 / 2445
81. στόμα 1 / 2445
82. στῆθος 1 / 2445
83. ἕπομαι 1 / 2445
84. δέομαι 1 / 2445
85. παρακαλέω 1 / 2445
86. φάος 1 / 2445
87. πρόσωπον 1 / 2445
88. δοῦλος 1 / 2445
89. τόνδε 1 / 2445
90. καρδία 1 / 2445
91. διαλογισμός 1 / 2445
92. φεύγω 1 / 2445
93. ματαιότης 1 / 2445
94. κόσμος 1 / 2445
95. πονηρός 1 / 2445
96. ἐπιβουλή 1 / 2445
97. ἐχθρός 1 / 2445
98. ἀκολουθέω 1 / 2445
99. πρόσταγμα 1 / 2445
100. ἀνά 1 / 2445
101. χείρ 1 / 2445
102. ἔμπροσθεν 1 / 2445
103. εἰκών 1 / 2445
104. ὑπεράγιος 1 / 2445
105. τύπον 1 / 2445
106. χαίρω 1 / 2445
107. χαριτόω 1 / 2445
108. Παρθένος 1 / 2445
109. ἐκ 1 / 2445
110. ἀνατέλλω 1 / 2445
111. Ἥλιος 1 / 2445
112. δικαιοσύνη 1 / 2445
113. φωτίζω 1 / 2445
114. σκότος 1 / 2445
115. ἀπόλυσις 1 / 2445
116. γιγνώσκω 1 / 2445
117. ἐάν 1 / 2445
118. ἄρα 1 / 2445
119. ἀσθενέω 1 / 2445
120. θηλάζω 1 / 2445
121. πρός 1 / 2445
122. θάνατος 1 / 2445
123. ἀφοράω 1 / 2445
124. οὐ 1 / 2445
125. χρή 1 / 2445
126. περιμένω 1 / 2445
127. κακός 1 / 2445
128. φημί 1 / 2445
129. ἕκτη 1 / 2445
130. ἥμερος 1 / 2445
131. οὕτως 1 / 2445
132. ἱερεύς 1 / 2445
133. φέρω 1 / 2445
134. ἐθίζω 1 / 2445
135. ἐπιτραχήλιος 1 / 2445
136. ἀνεξάρνητος 1 / 2445
137. μένω 1 / 2445
138. συνάπτω 1 / 2445
139. καιρός 1 / 2445
140. εὔθετος 1 / 2445
141. ἐκκλησία 1 / 2445
142. τελειόω 1 / 2445
143. διά 1 / 2445
144. φρικτός 1 / 2445
145. μυστήριον 1 / 2445
146. ἐντολή 1 / 2445
147. πολιτεύω 1 / 2445
148. φυλάσσω 1 / 2445
149. σφραγίς 1 / 2445
150. ἄθραυστος 1 / 2445
151. τύχη 1 / 2445
152. μακαριότης 1 / 2445
153. ἐκλεκτός 1 / 2445
154. βασίλεια 1 / 2445
155. εὐφραίνω 1 / 2445
156. πρεσβύτης 1 / 2445
157. δίκαιος 1 / 2445
158. δέχομαι 1 / 2445
159. ἀγκάλη 1 / 2445
160. ἐλευθερωτής 1 / 2445
161. ψυχή 1 / 2445
162. χαρίζομαι 1 / 2445
163. ἀνάστασις 1 / 2445
164. Χάρις 1 / 2445
165. φιλανθρωπία 1 / 2445
166. σύν 1 / 2445
167. ἀγαθός 1 / 2445
168. ζωοποιός 1 / 2445
169. πνεῦμα 1 / 2445
170. ὥρα 1 / 2445
171. ἀποπλύνω 1 / 2445
172. εὐθύς1 1 / 2445
173. πέντε 1 / 2445
174. μείς 1 / 2445
175. ἐγκυμονέω 1 / 2445
176. τύχος 1 / 2445
177. πληγή 1 / 2445
178. ἔμβρυον 1 / 2445
179. ἐκτιτρώσκω 1 / 2445
180. φόνος 1 / 2445
181. δίκη 1 / 2445
182. νόμος 1 / 2445
183. κανών 1 / 2445
184. ἐνέχω 1 / 2445
185. πολύς 1 / 2445
186. μᾶλλον 1 / 2445
187. κρῖμα 1 / 2445
188. ἐκφεύγω 1 / 2445
word count / ipm
1. и 22 / 70968
2. въ 13 / 41935
3. тво́й 13 / 41935
4. бы́ти 5 / 16129
5. на́шъ 5 / 16129
6. и́ 5 / 16129
7. да 5 / 16129
8. не 5 / 16129
9. де́нь 4 / 12903
10. по 4 / 12903
11. хра́мъ 4 / 12903
12. или́ 4 / 12903
13. ты́ 4 / 12903
14. и́же 3 / 9677
15. осмы́й 3 / 9677
16. я́кѡ 3 / 9677
17. младе́нецъ 3 / 9677
18. ѡтъ 3 / 9677
19. пре́дъ 3 / 9677
20. бо́гъ 3 / 9677
21. пресвяты́й 3 / 9677
22. святы́й 3 / 9677
23. же 3 / 9677
24. глаго́лати 3 / 9677
25. госпо́дь 3 / 9677
26. на 3 / 9677
27. подоба́ти 3 / 9677
28. моли́тва 2 / 6452
29. отроча́ 2 / 6452
30. и́мя 2 / 6452
31. къ 2 / 6452
32. стоя́ти 2 / 6452
33. врата́ 2 / 6452
34. благослове́нный 2 / 6452
35. то́й+же 2 / 6452
36. свяще́нникъ 2 / 6452
37. зна́менатися 2 / 6452
38. раба́ 2 / 6452
39. се́й 2 / 6452
40. кре́стъ 2 / 6452
41. единоро́дный 2 / 6452
42. сы́нъ 2 / 6452
43. о́бразъ 2 / 6452
44. богоро́дица 2 / 6452
45. твори́ти 2 / 6452
46. бо 2 / 6452
47. хрісто́съ 2 / 6452
48. роди́ти 2 / 6452
49. а́ще 2 / 6452
50. но 2 / 6452
51. нѣ́кій 2 / 6452
52. съ 2 / 6452
53. вѣ́къ 2 / 6452
54. сконча́тися 2 / 6452
55. непросвѣще́нный 2 / 6452
56. назна́менати 1 / 3226
57. пріима́ти 1 / 3226
58. рожде́ніе 1 / 3226
59. сво́й 1 / 3226
60. вѣ́дѣти 1 / 3226
61. рождество́ 1 / 3226
62. приноси́тися 1 / 3226
63. ба́ба 1 / 3226
64. трисвяты́й 1 / 3226
65. тро́ица 1 / 3226
66. оте́цъ 1 / 3226
67. ца́рство 1 / 3226
68. ѡтпусти́тельный 1 / 3226
69. тропа́рь 1 / 3226
70. зна́меновати 1 / 3226
71. чело́ 1 / 3226
72. уста́ 1 / 3226
73. пе́рси 1 / 3226
74. моли́тися 1 / 3226
75. проси́ти 1 / 3226
76. свѣ́тъ 1 / 3226
77. лице́ 1 / 3226
78. и́мярекъ 1 / 3226
79. се́рдце 1 / 3226
80. помышле́ніе 1 / 3226
81. бѣ́гати 1 / 3226
82. суета́ 1 / 3226
83. мі́ръ 1 / 3226
84. вся́къ 1 / 3226
85. лука́вый 1 / 3226
86. навѣ́тъ 1 / 3226
87. вра́жій 1 / 3226
88. послѣ́довати 1 / 3226
89. повелѣ́ніе 1 / 3226
90. рука́ 1 / 3226
91. взя́ти 1 / 3226
92. ра́доватися 1 / 3226
93. благода́тный 1 / 3226
94. дѣ́ва 1 / 3226
95. изъ 1 / 3226
96. возсія́ти 1 / 3226
97. со́лнце 1 / 3226
98. пра́вда 1 / 3226
99. просвѣща́ти 1 / 3226
100. тьма́ 1 / 3226
101. быва́ти 1 / 3226
102. ѡтпу́стъ 1 / 3226
103. вѣ́дати 1 / 3226
104. у́бѡ 1 / 3226
105. немоществова́ти 1 / 3226
106. сса́ти 1 / 3226
107. сме́рть 1 / 3226
108. зрѣ́ти 1 / 3226
109. ѡжида́ти 1 / 3226
110. я́коже 1 / 3226
111. ѕлѣ́ 1 / 3226
112. шесты́й 1 / 3226
113. та́кѡ 1 / 3226
114. креща́ти 1 / 3226
115. да́ти 1 / 3226
116. ѡтрещи́ 1 / 3226
117. пребы́ти 1 / 3226
118. совокупля́ти 1 / 3226
119. вре́мя 1 / 3226
120. благопотре́бный 1 / 3226
121. це́рковь 1 / 3226
122. соверша́ти 1 / 3226
123. стра́шный 1 / 3226
124. та́йна 1 / 3226
125. за́повѣдь 1 / 3226
126. жи́тельствовати 1 / 3226
127. сохрани́ти 1 / 3226
128. печа́ть 1 / 3226
129. неруши́мый 1 / 3226
130. получи́ти 1 / 3226
131. блаже́нство 1 / 3226
132. избра́ти 1 / 3226
133. ца́рствіе 1 / 3226
134. благода́ть 1 / 3226
135. человѣколю́біе 1 / 3226
136. благі́й 1 / 3226
137. животвори́ти 1 / 3226
138. ду́хъ 1 / 3226
139. ны́нѣ 1 / 3226
140. при́снѡ 1 / 3226
141. ами́нь 1 / 3226
142. весели́тися 1 / 3226
143. ста́рецъ 1 / 3226
144. пра́ведный 1 / 3226
145. прія́ти 1 / 3226
146. ѡбъя́тіе 1 / 3226
147. свободи́тель 1 / 3226
148. душа́ 1 / 3226
149. дарова́ти 1 / 3226
150. мы́ 1 / 3226
151. воскресе́ніе 1 / 3226
152. помоли́тися 1 / 3226
153. ча́съ 1 / 3226
154. и́же+въ 1 / 3226
155. роди́тися 1 / 3226
156. то́кмѡ 1 / 3226
157. ѡмы́ти 1 / 3226
158. а́біе 1 / 3226
159. крести́ти 1 / 3226
160. пя́ть 1 / 3226
161. мѣ́сяцъ 1 / 3226
162. непра́здный 1 / 3226
163. случи́тися 1 / 3226
164. я́зва 1 / 3226
165. уязви́ти 1 / 3226
166. а́ки 1 / 3226
167. убі́йство 1 / 3226
168. зако́нъ 1 / 3226
169. пра́вило 1 / 3226
170. пови́нный 1 / 3226
171. кольми́ 1 / 3226
172. па́че 1 / 3226
173. су́дъ 1 / 3226
174. избѣга́ти 1 / 3226
word count / ipm
1. и 15 / 70423
2. твой 12 / 56338
3. в 6 / 28169
4. он 5 / 23474
5. наш 5 / 23474
6. ты 5 / 23474
7. на 4 / 18779
8. младенец 4 / 18779
9. храм 4 / 18779
10. святой 4 / 18779
11. имя 3 / 14085
12. с 3 / 14085
13. Бог 3 / 14085
14. по 3 / 14085
15. господь 3 / 14085
16. да 3 / 14085
17. день 2 / 9390
18. который 2 / 9390
19. у 2 / 9390
20. дверь 2 / 9390
21. благословлять 2 / 9390
22. тропарь 2 / 9390
23. или 2 / 9390
24. священник 2 / 9390
25. лицо 2 / 9390
26. мы 2 / 9390
27. раб 2 / 9390
28. крест 2 / 9390
29. единородный 2 / 9390
30. сын 2 / 9390
31. чтобы 2 / 9390
32. пресвятой 2 / 9390
33. Богородица 2 / 9390
34. Христос 2 / 9390
35. во 2 / 9390
36. век 2 / 9390
37. молитва 1 / 4695
38. дарование 1 / 4695
39. восьмой 1 / 4695
40. после 1 / 4695
41. рождение 1 / 4695
42. приносить 1 / 4695
43. повивальный 1 / 4695
44. бабка 1 / 4695
45. становиться 1 / 4695
46. Трисвятое 1 / 4695
47. отец 1 / 4695
48. покровитель 1 / 4695
49. затем 1 / 4695
50. грудь 1 / 4695
51. произносить 1 / 4695
52. молиться 1 / 4695
53. просить 1 / 4695
54. отражаться 1 / 4695
55. свет 1 / 4695
56. этот 1 / 4695
57. запечатлеваться 1 / 4695
58. ум 1 / 4695
59. сердце 1 / 4695
60. избегать 1 / 4695
61. суета 1 / 4695
62. мир 1 / 4695
63. всякий 1 / 4695
64. лукавый 1 / 4695
65. вражеский 1 / 4695
66. нападение 1 / 4695
67. следовать 1 / 4695
68. повеление 1 / 4695
69. потом 1 / 4695
70. взять 1 / 4695
71. рука 1 / 4695
72. изображать 1 / 4695
73. пред 1 / 4695
74. икона 1 / 4695
75. читать 1 / 4695
76. сретение 1 / 4695
77. радоваться 1 / 4695
78. благодатный 1 / 4695
79. дева 1 / 4695
80. ибо 1 / 4695
81. из 1 / 4695
82. воссиять 1 / 4695
83. солнце 1 / 4695
84. правда 1 / 4695
85. просвещать 1 / 4695
86. находиться 1 / 4695
87. тьма 1 / 4695
88. отпуск 1 / 4695
89. пребыть 1 / 4695
90. постоянно 1 / 4695
91. присоединять 1 / 4695
92. благоприятный 1 / 4695
93. время 1 / 4695
94. к 1 / 4695
95. церковь 1 / 4695
96. освящать 1 / 4695
97. таинство 1 / 4695
98. поступать 1 / 4695
99. заповедь 1 / 4695
100. сохранять 1 / 4695
101. ненарушимый 1 / 4695
102. печать 1 / 4695
103. получать 1 / 4695
104. блаженство 1 / 4695
105. избранный 1 / 4695
106. царство 1 / 4695
107. благодать 1 / 4695
108. человеколюбие 1 / 4695
109. благословенный 1 / 4695
110. вместе 1 / 4695
111. всеблагой 1 / 4695
112. животворящий 1 / 4695
113. дух 1 / 4695
114. ныне 1 / 4695
115. всегда 1 / 4695
116. аминь 1 / 4695
117. веселиться 1 / 4695
118. праведный 1 / 4695
119. старец 1 / 4695
120. принимать 1 / 4695
121. свой 1 / 4695
122. объятие 1 / 4695
123. освободитель 1 / 4695
124. душа 1 / 4695
125. даровать 1 / 4695
126. воскресение 1 / 4695
127. помолиться 1 / 4695
Greek 409 Church Slavonic 310 Russian 213
word count / ipm
1. 80 / 195599
2. καί 27 / 66015
3. σύ 15 / 36675
4. ἐγώ 8 / 19560
5. ἐν 6 / 14670
6. εἰς 4 / 9780
7. αὐτός 4 / 9780
8. δέ 4 / 9780
9. νῦν 4 / 9780
10. εἶτα 4 / 9780
11. ὡς 3 / 7335
12. μή 3 / 7335
13. ἵνα 3 / 7335
14. ἀπό 2 / 4890
15. μετά 2 / 4890
16. πᾶς 2 / 4890
17. ἐπί 2 / 4890
18. γάρ 2 / 4890
19. ἀλλά 2 / 4890
20. τις 2 / 4890
21. κατά 2 / 4890
22. ὅς 2 / 4890
23. εἰ 2 / 4890
24. πρό 1 / 2445
25. ἀνά 1 / 2445
26. ἐκ 1 / 2445
27. ἐάν 1 / 2445
28. πρός 1 / 2445
29. οὐ 1 / 2445
30. οὕτως 1 / 2445
31. διά 1 / 2445
32. σύν 1 / 2445
word count / ipm
1. и 22 / 70968
2. въ 13 / 41935
3. тво́й 13 / 41935
4. бы́ти 5 / 16129
5. на́шъ 5 / 16129
6. и́ 5 / 16129
7. да 5 / 16129
8. не 5 / 16129
9. по 4 / 12903
10. или́ 4 / 12903
11. ты́ 4 / 12903
12. и́же 3 / 9677
13. я́кѡ 3 / 9677
14. ѡтъ 3 / 9677
15. пре́дъ 3 / 9677
16. же 3 / 9677
17. на 3 / 9677
18. къ 2 / 6452
19. то́й+же 2 / 6452
20. се́й 2 / 6452
21. бо 2 / 6452
22. а́ще 2 / 6452
23. но 2 / 6452
24. съ 2 / 6452
25. сво́й 1 / 3226
26. изъ 1 / 3226
27. у́бѡ 1 / 3226
28. я́коже 1 / 3226
29. та́кѡ 1 / 3226
30. мы́ 1 / 3226
31. то́кмѡ 1 / 3226
32. а́ки 1 / 3226
word count / ipm
1. и 15 / 70423
2. твой 12 / 56338
3. в 6 / 28169
4. он 5 / 23474
5. наш 5 / 23474
6. ты 5 / 23474
7. на 4 / 18779
8. с 3 / 14085
9. по 3 / 14085
10. да 3 / 14085
11. который 2 / 9390
12. у 2 / 9390
13. или 2 / 9390
14. мы 2 / 9390
15. чтобы 2 / 9390
16. во 2 / 9390
17. этот 1 / 4695
18. всякий 1 / 4695
19. пред 1 / 4695
20. ибо 1 / 4695
21. из 1 / 4695
22. к 1 / 4695
23. свой 1 / 4695