Сїрахъ 34

Бі́блїа. Синодальная типография, 1901
1Тщє́тны надє́жды и҆ лжи̑вы( сꙋ́ть) неразꙋ́мивꙋ мꙋ́жꙋ, и҆ сѡ́нїѧ вперѧ́ютъ безꙋ́мныхъ.
2Ꙗ҆́коже є҆́млѧйсѧ за стѣ́нь и҆ гонѧ́й вѣ́тры, та́кожде є҆́млѧй вѣ́рꙋ снѡ́мъ:
3сїѐ по семꙋ̀ видѣ́нїе снѡ́въ, прѧ́мѡ лицꙋ̀ подо́бїе лица̀.
4Ѿ нечи́стагѡ что̀ ѡ҆чи́ститсѧ, и҆ ѿ лжи́вагѡ ка́ѧ и҆́стина;
5Волшє́бства и҆ ѡ҆баѧ̑нїѧ и҆ сѡ́нїѧ сꙋ́єтна сꙋ́ть, и҆ ꙗ҆́коже ражда́ющїѧ се́рдцꙋ мечта̑нїѧ быва́ютъ:
6а҆́ще не ѿ вы́шнѧгѡ пѡ́слана бꙋ́дꙋтъ на посѣще́нїе, не вда́ждь въ нѧ̀ се́рдца твоегѡ̀:
7мно́гихъ бо прельсти́ша сѡ́нїѧ, и҆ ѿпадо́ша надѣ́ющесѧ на нѧ̀.
8Без̾ лжѝ соверши́тсѧ зако́нъ, и҆ премꙋ́дрость во ᲂу҆стѣ́хъ вѣ́рныхъ соверше́нїе.
9Мꙋ́жъ ᲂу҆че́ный ᲂу҆вѣ́да мно́гѡ, и҆ многоискꙋ́сный повѣ́сть ра́зꙋмъ.
10И҆́же не и҆скꙋси́сѧ, ма́лѡ вѣ́сть: ѡ҆бходѧ́й же страны̑ ᲂу҆мно́житъ хи́трость.
11Мно́гѡ ви́дѣхъ во ѡ҆бхожде́нїи мое́мъ, и҆ вѧ̑щшаѧ слове́съ мои́хъ ра́зꙋмъ мо́й:
12мно́гащи да́же до сме́рти бѣ́дствовахъ, и҆ спасе́нъ бы́хъ си́хъ ра́ди.
13Дꙋ́хъ боѧ́щихсѧ гдⷭ҇а поживе́тъ, наде́жда бо и҆́хъ на сп҃са́ющаго ѧ҆̀.
14Боѧ́йсѧ гдⷭ҇а ничегѡ̀ ᲂу҆бои́тсѧ и҆ не ᲂу҆страши́тсѧ, то́й бо наде́жда є҆мꙋ̀.
15Боѧ́щемꙋсѧ гдⷭ҇а блаже́нна дꙋша̀: чи́мъ ѡ҆держи́тсѧ, и҆ кто̀ є҆мꙋ̀ ᲂу҆твержде́нїе;
16Ѻ҆́чи гдⷭ҇ни на лю́бѧщыѧ є҆го̀: защище́нїе си́лы и҆ ᲂу҆твержде́нїе крѣ́пости, покро́въ ѿ ва́ра и҆ покро́въ въ полꙋ́дне, хране́нїе ѿ претыка́нїѧ и҆ по́мощь ѿ паде́нїѧ:
17воздвиза́ѧй дꙋ́шꙋ и҆ просвѣща́ѧй ѻ҆́чи, и҆сцѣле́нїе даѧ́й, живо́тъ и҆ блгⷭ҇ве́нїе.
18И҆́же прино́ситъ же́ртвꙋ ѿ непра́вды, приноше́нїе поро́чно, и҆ не сꙋ́ть во благоволе́нїе да́ры беззако́нныхъ.
19Не бл҃говоли́тъ вы́шнїй ѡ҆ приноше́нїи нечести́выхъ, ни мно́жествомъ же́ртвъ ѡ҆чⷭ҇титъ грѣхѝ.
20Ꙗ҆́кѡ жрѧ́й сы́на пред̾ ѻ҆тце́мъ є҆гѡ̀, та́кѡ приносѧ́й жє́ртвы ѿ и҆мѣ́нїѧ ᲂу҆бо́гихъ.
21Хлѣ́бъ ᲂу҆бѡ́гимъ живо́тъ ᲂу҆бо́гихъ, лиша́ѧй є҆гѡ̀ человѣ́къ крове́й є҆́сть.
22Оу҆бива́етъ и҆́скреннѧго ѿе́млѧй є҆мꙋ̀ поживле́нїе, и҆ пролива́етъ кро́вь лиша́ѧй мзды̀ нае́мника.
23Є҆ди́нъ созида́ѧй, а҆ дрꙋгі́й разорѧ́ѧй, что̀ ᲂу҆спѣ́етъ бо́лѣе, то́кмѡ трꙋ́дъ;
24Є҆ди́номꙋ молѧ́щꙋсѧ, а҆ дрꙋго́мꙋ проклина́ющꙋ, ко́егѡ гла́съ ᲂу҆слы́шитъ влⷣка;
25Ѡ҆мыва́ѧйсѧ ѿ мертвеца̀ и҆ па́ки прикаса́ѧйсѧ є҆мꙋ̀, ка́ѧ по́льза є҆мꙋ̀ ѿ ба́ни;
26Та́кѡ человѣ́къ постѧ́йсѧ ѡ҆ грѣсѣ́хъ свои́хъ и҆ па́ки ходѧ́й и҆ та̑ѧжде творѧ́й, мольбꙋ̀ є҆гѡ̀ кто̀ ᲂу҆слы́шитъ, и҆ что̀ ᲂу҆спѣ̀ смире́нїемъ свои́мъ;
Перейти к зачалу
Statistic
Всего токенов:

Frequencies wordforms

Statistic wordforms