Чи́сла 20

Бі́блїа. Синодальная типография, 1901
1И҆ прїидо́ша сы́нове і҆и҃льтестїи, ве́сь со́нмъ, въ пꙋсты́ню сі́нъ, въ мцⷭ҇ъ пе́рвый, и҆ пребыва́хꙋ лю́дїе въ ка́дисѣ: и҆ сконча́сѧ тꙋ̀ марїа́мъ, и҆ погребе́сѧ та́мѡ.
2И҆ не бѧ́ше воды̀ со́нмꙋ: и҆ собра́шасѧ на мѡѷсе́а и҆ а҆арѡ́на,
3и҆ ропта́ша лю́дїе на мѡѷсе́а, глаго́люще: ѽ, дабы̀ ᲂу҆́мерли бы́хомъ въ поги́бели бра́тїи на́шеѧ пред̾ гдⷭ҇емъ:
4и҆ вскꙋ́ю введо́сте со́нмъ гдⷭ҇ень въ пꙋсты́ню сїю̀, погꙋби́ти ны̀ и҆ скоты̀ на́шы;
5и҆ вскꙋ́ю сїѐ; и҆зведо́сте ны̀ и҆з̾ є҆гѵ́пта, є҆́же прїитѝ( ꙳ на́мъ) на мѣ́сто ѕло́е сїѐ, мѣ́сто, въ не́мже не сѣ́етсѧ, ни смѡ́кви, ни вїногра́ды, нижѐ ꙗ҆́блоки, нижѐ вода̀ є҆́сть пи́ти.
6И҆ прїи́де мѡѷсе́й и҆ а҆арѡ́нъ ѿ лица̀ со́нма пред̾ двє́ри ски́нїи свидѣ́нїѧ, и҆ падо́ста ни́цъ: и҆ ꙗ҆ви́сѧ сла́ва гдⷭ҇нѧ над̾ ни́ми.
7И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ:
8возмѝ же́злъ тво́й и҆ созовѝ со́нмъ ты̀ и҆ а҆арѡ́нъ, бра́тъ тво́й, и҆ рцы́те ко ка́меню пред̾ ни́ми, и҆ да́стъ во́ды своѧ̑: и҆ и҆зведе́те и҆̀мъ во́ды и҆з̾ ка́мене, и҆ напо́йте со́нмъ и҆ скоты̀ и҆́хъ.
9И҆ взѧ̀ мѡѷсе́й же́злъ и҆́же пред̾ гдⷭ҇емъ, ꙗ҆́коже повелѣ̀ гдⷭ҇ь.
10И҆ созва̀ мѡѷсе́й и҆ а҆арѡ́нъ со́нмъ пред̾ ка́мень, и҆ речѐ къ ни̑мъ: послꙋ́шайте менѐ, непокори́вїи: є҆да̀ и҆з̾ ка́мене сегѡ̀ и҆зведе́мъ ва́мъ во́дꙋ;
11И҆ воздви́гъ мѡѷсе́й рꙋ́кꙋ свою̀, ᲂу҆да́ри въ ка́мень жезло́мъ два́жды: и҆ и҆зы́де вода̀ мно́га, и҆ напи́сѧ со́нмъ( ꙳ ве́сь) и҆ скоты̀ и҆́хъ.
12И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю и҆ а҆арѡ́нꙋ: поне́же не вѣ́ровасте ѡ҆ст҃и́ти мѧ̀ пред̾ сынмѝ і҆и҃льтескими, сегѡ̀ ра́ди не введе́те вы̀ со́нма сегѡ̀ въ зе́млю, ю҆́же да́хъ и҆̀мъ:
13сїѧ̀ вода̀ прерѣка́нїѧ, ꙗ҆́кѡ возропта́ша сы́нове і҆и҃льтестїи пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ ѡ҆ст҃и́сѧ въ ни́хъ.
14И҆ посла̀ мѡѷсе́й послы̀ ѿ ка́диса къ царю̀ є҆дѡ́мскомꙋ, глаго́лѧ: та́кѡ глаго́летъ бра́тъ тво́й і҆и҃ль: ты̀ вѣ́си ве́сь трꙋ́дъ ѡ҆брѣ́тшїй на́съ:
15и҆ снидо́ша ѻ҆тцы̀ на́ши въ є҆гѵ́петъ, и҆ жи́хомъ во є҆гѵ́птѣ дни̑ мнѡ́ги, и҆ ѡ҆ѕло́биша на́съ є҆гѵ́птѧне и҆ ѻ҆тцє́въ на́шихъ:
16и҆ возопи́хомъ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ ᲂу҆слы́ша гдⷭ҇ь гла́съ на́шъ, и҆ посла́въ а҆́гг҃ла, и҆зведѐ ны̀ и҆з̾ є҆гѵ́пта: и҆ нн҃ѣ є҆смы̀ въ ка́дисѣ гра́дѣ, на концѣ̀ предѣ̑лъ твои́хъ:
17да пре́йдемъ сквозѣ̀ зе́млю твою̀: не про́йдемъ сквозѣ̀ се́ла, ни сквозѣ̀ вїногра́ды, ни пїе́мъ воды̀ въ пото́цѣхъ твои́хъ: пꙋте́мъ ца́рскимъ по́йдемъ, не соврати́мсѧ ни на де́сно, ни на лѣ́во, до́ндеже пре́йдемъ предѣ́лы твоѧ̑.
18И҆ речѐ къ ни̑мъ є҆дѡ́мъ: не про́йдеши сквозѣ̀ менѐ: а҆́ще же нѝ, ра́тїю и҆зы́дꙋ проти́вꙋ тебє̀.
19И҆ реко́ша къ немꙋ̀ сы́нове і҆и҃лєвы: под̾ горо́ю про́йдемъ: а҆́ще же ѿ воды̀ твоеѧ̀ и҆спїе́мъ а҆́зъ и҆ скоты̀ моѧ̑, да́мъ цѣ́нꙋ тебѣ̀: но ве́щь сїѧ̀ ничто́же є҆́сть, под̾ горо́ю да про́йдемъ.
20Ѻ҆́нъ же речѐ: не про́йдеши сквозѣ̀ менѐ. И҆ и҆зы́де проти́вꙋ и҆̀мъ є҆дѡ́мъ съ наро́домъ тѧ́жкимъ и҆ рꙋко́ю крѣ́пкою.
21И҆ не восхотѣ̀ є҆дѡ́мъ да́ти і҆и҃лю проитѝ сквозѣ̀ предѣ́лы своѧ̑, и҆ ᲂу҆клони́сѧ і҆и҃ль ѿ негѡ̀.
22И҆ воздвиго́шасѧ ѿ ка́диса, и҆ прїидо́ша сы́нове і҆и҃льтестїи, ве́сь со́нмъ, въ го́рꙋ ѡ҆́ръ.
23И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю и҆ а҆арѡ́нꙋ въ горѣ̀ ѡ҆́ръ ᲂу҆ предѣ̑лъ землѝ є҆дѡ́мли, гл҃ѧ:
24да приложи́тсѧ а҆арѡ́нъ къ лю́демъ свои̑мъ, ꙗ҆́кѡ не вни́дете въ зе́млю, ю҆́же да́хъ сынѡ́мъ і҆и҃лєвымъ въ наслѣ́дїе, поне́же преѡгорчи́сте мѧ̀ ᲂу҆ воды̀ прерѣка́нїѧ:
25возмѝ а҆арѡ́на бра́та твоего̀ и҆ є҆леаза́ра сы́на є҆гѡ̀, и҆ возведѝ ѧ҆̀ на ѡ҆́ръ го́рꙋ пред̾ всѣ́мъ со́нмомъ:
26и҆ совлецы̀ а҆арѡ́нꙋ ри̑зы є҆гѡ̀ и҆ ѡ҆блецы̀ є҆леаза́ра сы́на є҆гѡ̀, и҆ а҆арѡ́нъ приложи́всѧ да ᲂу҆́мретъ та́мѡ.
27И҆ сотворѝ мѡѷсе́й, ꙗ҆́коже повелѣ̀ є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь: и҆ возведѐ ѧ҆̀ на ѡ҆́ръ го́рꙋ пред̾ всѣ́мъ со́нмомъ,
28и҆ совлечѐ а҆арѡ́на съ ри́зъ є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆блечѐ въ нѧ̀ є҆леаза́ра сы́на є҆гѡ̀:
29и҆ ᲂу҆́мре а҆арѡ́нъ та́мѡ на версѣ̀ горы̀: и҆ сни́де мѡѷсе́й и҆ є҆леаза́ръ съ горы̀.
30И҆ ви́дѣ ве́сь со́нмъ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́мре а҆арѡ́нъ: и҆ пла́кашасѧ по а҆арѡ́нѣ три́десѧть дні́й ве́сь до́мъ і҆и҃левъ.
Перейти к зачалу
Statistic
Всего токенов:

Frequencies wordforms

Statistic wordforms