Чи́сла 2

Бі́блїа. Синодальная типография, 1901
1И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю и҆ а҆арѡ́нꙋ, гл҃ѧ:
2человѣ́къ держа́йсѧ по чи́нꙋ своемꙋ̀, по зна́менїѧмъ, по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ свои́хъ, да ѡ҆полча́ютсѧ сы́нове і҆и҃лєвы пред̾ гдⷭ҇емъ, ѡ҆́крестъ ски́нїи свидѣ́нїѧ да ѡ҆полча́ютсѧ сы́нове і҆и҃лєвы.
3И҆ ѡ҆полча́ющїисѧ пе́рвїи на восто́къ чи́нъ полка̀ і҆ꙋ́дина съ си́лою и҆́хъ, и҆ кнѧ́зь ѿ сынѡ́въ і҆ꙋ́диныхъ наассѡ́нъ сы́нъ а҆мїнада́вль:
4си́ла є҆гѡ̀ соглѧ́данаѧ се́дмьдесѧтъ и҆ четы́ри ты́сѧщы и҆ ше́сть сѡ́тъ.
5И҆ ѡ҆полча́ющїисѧ бли́з̾ ѿ пле́мене і҆ссаха́рова, и҆ кнѧ́зь сынѡ́въ і҆ссаха́ровыхъ наѳанаи́лъ сы́нъ сѡга́ровъ:
6си́ла є҆гѡ̀ соглѧ́данаѧ пѧтьдесѧ́тъ и҆ четы́ри ты́сѧщы и҆ четы́ре ста̑.
7И҆ ѡ҆полча́ющїисѧ бли́з̾ ѿ пле́мене завꙋлѡ́нѧ, и҆ кнѧ́зь сынѡ́въ завꙋлѡ́нихъ є҆лїа́въ сы́нъ хелѡ́нь:
8си́ла є҆гѡ̀ соглѧ́данаѧ пѧтьдесѧ́тъ се́дмь ты́сѧщъ и҆ четы́ре ста̑.
9Всѣ́хъ сочте́ныхъ ѿ полка̀ і҆ꙋ́дина сто̀ ѻ҆́смьдесѧтъ ше́сть ты́сѧщъ и҆ четы́ре ста̑, съ си́лою и҆́хъ пе́рвїи да воздвиза́ютсѧ.
10Чи́ны полка̀ рꙋви́млѧ къ ю҆́гꙋ съ си́лою є҆гѡ̀, и҆ кнѧ́зь сынѡ́въ рꙋви́млихъ є҆лїсꙋ́ръ сы́нъ седїꙋ́ровъ:
11си́ла є҆гѡ̀ соглѧ́данаѧ четы́редесѧть и҆ ше́сть ты́сѧщъ и҆ пѧ́ть сѡ́тъ.
12И҆ ѡ҆полча́ющїисѧ бли́з̾ є҆гѡ̀ ѿ пле́мене сѷмеѡ́нѧ, и҆ кнѧ́зь сынѡ́въ сѷмеѡ́нихъ саламїи́ль сы́нъ сꙋрїсада́инъ:
13си́ла є҆гѡ̀ сочте́наѧ пѧтьдесѧ́тъ и҆ де́вѧть ты́сѧщъ и҆ трѝ ста̑.
14И҆ ѡ҆полча́ющїисѧ бли́з̾ є҆гѡ̀ ѿ пле́мене га́дова, и҆ кнѧ́зь сынѡ́въ га́довыхъ є҆лїса́фъ сы́нъ рагꙋи́ль:
15си́ла є҆гѡ̀ соглѧ́данаѧ четы́редесѧть и҆ пѧ́ть ты́сѧщъ и҆ ше́сть сѡ́тъ и҆ пѧтьдесѧ́тъ.
16Всѣ́хъ же сочте́ныхъ полка̀ рꙋви́млѧ сто̀ пѧтьдесѧ́тъ є҆ди́на ты́сѧща и҆ четы́ре ста̑ и҆ пѧтьдесѧ́тъ, съ си́лою и҆́хъ вторі́и да воздвиза́ютсѧ.
17И҆ да воздви́гнетсѧ ски́нїѧ свидѣ́нїѧ и҆ по́лкъ леѵі́тскїй посредѣ̀ полкѡ́въ: ꙗ҆́коже ѡ҆полча́тсѧ, та́кѡ и҆ да воздви́гнꙋтсѧ, кі́йждо держа́сѧ по чи́нꙋ своемꙋ̀.
18Чи́нъ полка̀ є҆фре́млѧ къ мо́рю съ си́лою и҆́хъ, и҆ кнѧ́зь сынѡ́въ є҆фре́млихъ є҆лїсама̀ сы́нъ є҆мїꙋ́довъ:
19си́ла є҆гѡ̀ сочте́наѧ четы́редесѧть ты́сѧщъ и҆ пѧ́ть сѡ́тъ.
20И҆ ѡ҆полча́ющїисѧ бли́з̾ пле́мѧ манассі́ино, и҆ кнѧ́зь сынѡ́въ манассі́иныхъ гамалїи́лъ сы́нъ фадассꙋ́ровъ:
21си́ла є҆гѡ̀ соглѧ́данаѧ три́десѧть двѣ̀ ты́сѧщы и҆ двѣ́сти.
22И҆ ѡ҆полча́ющїисѧ бли́з̾ ѿ пле́мене венїамі́нѧ, и҆ кнѧ́зь сынѡ́въ венїамі́нихъ а҆вїда́нъ сы́нъ гадеѡні́евъ:
23си́ла є҆гѡ̀ сочте́наѧ три́десѧть пѧ́ть ты́сѧщъ и҆ четы́ре ста̑.
24Всѣ́хъ сочте́ныхъ полка̀ є҆фре́млѧ сто̀ ѻ҆́смь ты́сѧщъ и҆ сто̀, съ си́лою и҆́хъ тре́тїи да воздвиза́ютсѧ.
25Чи́нъ полка̀ да́нова къ сѣ́верꙋ съ си́лою и҆́хъ, и҆ кнѧ́зь сынѡ́въ да́новыхъ а҆хїе́зеръ сы́нъ а҆мїсада́инъ:
26си́ла є҆гѡ̀ соглѧ́данаѧ шестьдесѧ́тъ двѣ̀ ты́сѧщы и҆ се́дмь сѡ́тъ.
27И҆ ѡ҆полча́ющїисѧ бли́з̾ є҆гѡ̀ пле́мѧ а҆си́рово, и҆ кнѧ́зь сынѡ́въ а҆си́ровыхъ фагаїи́лъ сы́нъ є҆хра́новъ:
28си́ла є҆гѡ̀ соглѧ́данаѧ четы́редесѧть є҆ди́на ты́сѧща и҆ пѧ́ть сѡ́тъ.
29И҆ ѡ҆полча́ющїисѧ бли́з̾ пле́мѧ нефѳалі́мле, и҆ кнѧ́зь сынѡ́въ нефѳалі́млихъ а҆хїре́й сы́нъ є҆на́нь:
30си́ла є҆гѡ̀ соглѧ́данаѧ пѧтьдесѧ́тъ трѝ ты́сѧщы и҆ четы́ре ста̑.
31Всѣ́хъ сочте́ныхъ полка̀ да́нова сто̀ пѧтьдесѧ́тъ се́дмь ты́сѧщъ и҆ ше́сть сѡ́тъ, съ си́лою и҆́хъ послѣ́днїи да воздвиза́ютсѧ по чи́нꙋ своемꙋ̀.
32Сїѐ сочте́нїе сынѡ́въ і҆и҃левыхъ по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ: всѧ̑ соглѧ̑данїѧ полкѡ́въ съ си́лами и҆́хъ ше́сть сѡ́тъ трѝ ты́сѧщы и҆ пѧ́ть сѡ́тъ пѧтьдесѧ́тъ.
33Леѵі́ти же не соглѧ́дашасѧ средѝ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ, ꙗ҆́коже заповѣ́да гдⷭ҇ь мѡѷсе́ю.
34И҆ сотвори́ша сы́нове і҆и҃лєвы всѧ̑, є҆ли̑ка заповѣ́да гдⷭ҇ь мѡѷсе́ю: та́кѡ ѡ҆полча́хꙋсѧ по чинѡ́мъ свои̑мъ, и҆ та́кѡ воздвиза́хꙋсѧ кі́йждо бли́з̾ по со́нмѡмъ свои̑мъ, по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ свои́хъ.
Перейти к зачалу
Statistic
Всего токенов:

Frequencies wordforms

Statistic wordforms