в҃ паралипоме́нѡнъ 1

Бі́блїа. Синодальная типография, 1901
1И҆ ᲂу҆крѣпи́сѧ соломѡ́нъ сы́нъ даві́довъ на ца́рствѣ свое́мъ, и҆ гдⷭ҇ь бг҃ъ є҆гѡ̀( бѣ̀) съ ни́мъ и҆ возвели́чи є҆го̀ въ высотꙋ̀.
2И҆ речѐ соломѡ́нъ ко всемꙋ̀ і҆и҃лю, ты́сѧщникѡмъ и҆ со́тникѡмъ, и҆ сꙋдїѧ́мъ и҆ всѣ̑мъ нача́льникѡмъ пред̾ і҆и҃лемъ.
3И҆ и҆́де соломѡ́нъ и҆ всѐ мно́жество въ вы́шнїй гаваѡ́нъ, и҆дѣ́же бѣ̀ ски́нїѧ свидѣ́нїѧ бж҃їѧ, ю҆́же сотворѝ мѡѷсе́й ра́бъ бж҃їй въ пꙋсты́ни.
4Кївѡ́тъ же гдⷭ҇ень принесѐ даві́дъ ѿ гра́да карїаѳїарі́ма на мѣ́сто, є҆́же ᲂу҆гото́ва є҆мꙋ̀ даві́дъ, ꙗ҆́кѡ водрꙋзѝ є҆мꙋ̀ ски́нїю во і҆ерⷭ҇ли́мѣ.
5И҆ ѻ҆лта́рь мѣ́дѧнъ, є҆го́же содѣ́ла веселеи́лъ сы́нъ ᲂу҆рі́и сы́на ѡ҆́рова, тꙋ̀ бѣ̀ пред̾ ски́нїею гдⷭ҇нею и҆ взыска̀ є҆го̀ соломѡ́нъ и҆ всѧ̀ цр҃ковь.
6Вознесе́ же тꙋ̀ соломѡ́нъ на ѻ҆лтарѝ мѣ́дѧнѣмъ пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆́же въ ски́нїи свидѣ́нїѧ, и҆ принесѐ на не́мъ ты́сѧщꙋ всесожже́нїй.
7Въ тꙋ̀ но́щь ꙗ҆ви́сѧ гдⷭ҇ь соломѡ́нꙋ и҆ речѐ є҆мꙋ̀: просѝ( что̀ хо́щеши) да да́мъ тебѣ̀.
8Рече́ же соломѡ́нъ къ бг҃ꙋ: ты̀ сотвори́лъ є҆сѝ съ даві́домъ ѻ҆тце́мъ мои́мъ млⷭ҇рдїе вели́ко и҆ поста́вилъ мѧ̀ є҆сѝ царѧ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀:
9и҆ нн҃ѣ, гдⷭ҇и бж҃е, да и҆спо́лнитсѧ сло́во твоѐ къ даві́дꙋ ѻ҆тцꙋ̀ моемꙋ̀, ты́ бо менѐ сотвори́лъ царѧ̀ над̾ людьмѝ мно́гими, ꙗ҆́коже пра́хъ земны́й:
10нн҃ѣ да́ждь мнѣ̀ премꙋ́дрость и҆ ра́зꙋмъ, да вни́дꙋ и҆ и҆зы́дꙋ пред̾ людьмѝ твои́ми си́ми, кто́ бо мо́жетъ сꙋди́ти си́хъ люді́й твои́хъ мно́гихъ;
11И҆ речѐ бг҃ъ къ соломѡ́нꙋ: поне́же бы́сть сїѐ въ се́рдцы твое́мъ, и҆ не попроси́лъ є҆сѝ бога́тства и҆мѣ́нїй, нижѐ сла́вы, нижѐ дꙋ́шъ проти́вѧщихсѧ тебѣ̀, и҆ дні́й мно́гихъ не проси́лъ є҆сѝ, но проси́лъ є҆сѝ себѣ̀ премꙋ́дрости и҆ ра́зꙋма, да сꙋди́ти мо́жеши лю́ди моѧ̑, над̾ ни́миже поста́вихъ тѧ̀ царѧ̀,
12премꙋ́дрость и҆ ра́зꙋмъ даю̀ тебѣ̀, бога́тство же и҆ и҆мѣ̑нїѧ и҆ сла́вꙋ да́мъ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ не бы́сть въ царе́хъ преждебы́вшихъ тебє̀ подо́бенъ тебѣ̀, и҆ по тебѣ̀ та́кожде не бꙋ́детъ.
13Прїи́де же соломѡ́нъ ѿ вы́шнѧгѡ гаваѡ́на во і҆ерⷭ҇ли́мъ пред̾ ски́нїю свидѣ́нїѧ и҆ ца́рствова над̾ і҆и҃лемъ.
14И҆ собра̀ соломѡ́нъ колесни̑цы и҆ ко́нники, и҆ бы́ша є҆мꙋ̀ ты́сѧща и҆ четы́реста колесни́цъ и҆ двана́десѧть ты́сѧщъ кѡ́нникъ: и҆ ѡ҆ста́ви и҆̀хъ во градѣ́хъ колесни́чныхъ, лю́дїе же съ царе́мъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ.
15И҆ положѝ ца́рь сребро̀ и҆ зла́то во і҆ерⷭ҇ли́мѣ ꙗ҆́кѡ ка́менїе, ке́дры же во і҆ꙋде́и ꙗ҆́кѡ черни́чїе, є҆́же на по́ли во мно́жествѣ.
16И҆схожде́нїе же ко́ней соломѡ́новыхъ и҆з̾ є҆гѵ́пта цѣно́ю кꙋпцѡ́въ ца́рскихъ, и҆̀же хожда́хꙋ и҆ кꙋпова́хꙋ.
17И҆ восхожда́хꙋ и҆ привожда́хꙋ и҆з̾ є҆гѵ́пта колесни́цꙋ є҆ди́нꙋ за ше́сть сѡ́тъ{ Въ нѣ́кїихъ: за ты́сѧщꙋ.} сре́брєникъ, и҆ конѧ̀ за сто̀ и҆ пѧтьдесѧ́тъ сре́брєникъ: та́кожде и҆ ѿ всѣ́хъ ца́рствъ хетте́йскихъ и҆ ѿ царе́й сѷрі́йскихъ рꙋка́ма и҆́хъ привѡди́ма быва́хꙋ.
Перейти к зачалу
Statistic
Всего токенов:

Frequencies wordforms

Statistic wordforms