Ѱалти́рь 59

Бі́блїа. Синодальная типография, 1901
1Въ коне́цъ, ѡ҆ и҆змѣни́тисѧ хотѧ́щихъ, въ столпописа́нїе дв҃дꙋ, въ наꙋче́нїе:
2внегда̀ сожжѐ средорѣ́чїе сѷрі́йское и҆ сѷрі́ю сова́льскꙋю, и҆ возврати́сѧ і҆ѡа́въ и҆ поразѝ є҆дѡ́ма въ де́бри соле́й двана́десѧть ты́сѧщъ,
3Бж҃е, ѿри́нꙋлъ ны̀ є҆сѝ и҆ низложи́лъ є҆сѝ на́съ, разгнѣ́валсѧ є҆сѝ и҆ ᲂу҆ще́дрилъ є҆сѝ на́съ.
4Стрѧ́слъ є҆сѝ зе́млю и҆ смꙋти́лъ є҆сѝ ю҆̀: и҆сцѣлѝ сокрꙋше́нїе є҆ѧ̀, ꙗ҆́кѡ подви́жесѧ.
5Показа́лъ є҆сѝ лю́демъ твои̑мъ же́стѡкаѧ: напои́лъ є҆сѝ на́съ вїно́мъ ᲂу҆миле́нїѧ.
6Да́лъ є҆сѝ боѧ́щымсѧ тебє̀ зна́менїе, є҆́же ᲂу҆бѣжа́ти ѿ лица̀ лꙋ́ка.
7Ꙗ҆́кѡ да и҆зба́вѧтсѧ возлю́бленнїи твоѝ, сп҃сѝ десни́цею твое́ю и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀.
8Бг҃ъ возгл҃а во ст҃ѣ́мъ свое́мъ: возра́дꙋюсѧ, и҆ раздѣлю̀ сїкі́мꙋ, и҆ ю҆до́ль жили́щъ размѣ́рю.
9Мо́й є҆́сть галаа́дъ, и҆ мо́й є҆́сть манассі́й, є҆фре́мъ крѣ́пость главы̀ моеѧ̀, і҆ꙋ́да ца́рь мо́й.
10Мѡа́въ коно́бъ ᲂу҆пова́нїѧ моегѡ̀: на і҆дꙋме́ю прострꙋ̀ сапо́гъ мо́й: мнѣ̀ и҆ноплемє́нницы покори́шасѧ.
11Кто̀ введе́тъ мѧ̀ во гра́дъ ѡ҆гражде́нїѧ; и҆лѝ кто̀ наста́витъ мѧ̀ до і҆дꙋме́и;
12Не ты́ ли, бж҃е, ѿри́нꙋвый на́съ; и҆ не и҆зы́деши, бж҃е, въ си́лахъ на́шихъ;
13Да́ждь на́мъ по́мощь ѿ ско́рби: и҆ сꙋ́етно спасе́нїе человѣ́ческо.
14Ѡ҆ бз҃ѣ сотвори́мъ си́лꙋ: и҆ то́й ᲂу҆ничижи́тъ стꙋжа́ющыѧ на́мъ.
Перейти к зачалу
Statistic
Всего токенов:

Frequencies wordforms

Statistic wordforms