Сꙋді́й і҆сра́илевыхъ 20

Бі́блїа. Синодальная типография, 1901
1И҆ и҆зыдо́ша всѝ сы́нове і҆и҃лєвы, и҆ собра́шасѧ ве́сь со́нмъ ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ мꙋ́жъ, ѿ да́на и҆ до вирсаві́и, и҆ землѧ̀ галаа́дска къ гдⷭ҇еви въ массифꙋ̀,
2и҆ ста́ша пред̾ лице́мъ гдⷭ҇нимъ всѧ̑ племена̀ і҆и҃лєва въ со́нмѣ люді́й бж҃їихъ, четы́реста ты́сѧщъ мꙋже́й пѣ́шихъ воздвиза́ющихъ ѻ҆рꙋ̑жїѧ.
3И҆ ᲂу҆слы́шаша сы́нове венїамі̑ни, ꙗ҆́кѡ взыдо́ша сы́нове і҆и҃лєвы въ массифꙋ̀, и҆ реко́ша сы́нове і҆и҃лєвы: глаго́лите, гдѣ̀ бы́сть ѕло́ба сїѧ̀;
4И҆ ѿвѣща̀ мꙋ́жъ леѵі́тинъ, мꙋ́жъ жены̀ ᲂу҆море́ныѧ, глаго́лѧ: въ гаваѡ́нъ венїамі́нь прїидо́хъ а҆́зъ и҆ подло́жница моѧ̀ вита́ти:
5и҆ воста́ша на мѧ̀ мꙋ́жїе гаваѡ́нстїи и҆ ѡ҆быдо́ша мѧ̀ во дворѣ̀ но́щїю, и҆ хотѣ́ша мѧ̀ ᲂу҆би́ти, и҆ подло́жницꙋ мою̀ ѡ҆би́дѣша и҆ ѡ҆брꙋга́ша, и҆ ᲂу҆́мре:
6и҆ взѧ́хъ подло́жницꙋ мою̀ и҆ раздроби́хъ ю҆̀, и҆ посла́хъ ю҆̀ во всѧ̑ предѣ́лы наслѣ́дїѧ і҆и҃лева, ꙗ҆́кѡ сотвори́ша безꙋ́мїе во і҆и҃ли:
7сѐ, всѝ вы̀ сы́нове і҆и҃лєвы, дади́те себѣ̀ сло́во и҆ совѣ́тъ здѣ̀.
8И҆ воста́ша всѝ лю́дїе ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ мꙋ́жъ, глаго́люще: не ѿи́детъ мꙋ́жъ въ селе́нїе своѐ, и҆ не возврати́тсѧ мꙋ́жъ въ до́мъ сво́й:
9и҆ нн҃ѣ сло́во сїѐ, є҆́же сотвори́мъ гаваѡ́нꙋ: взы́демъ на него̀ по жре́бїю,
10то́кмѡ во́змемъ по десѧтѝ мꙋже́й ѿ ста̀ во всѣ́хъ племенѣ́хъ і҆и҃левыхъ, и҆ сто̀ ѿ ты́сѧщи, и҆ ты́сѧща ѿ тьмы̀, взѧ́ти бра́шно лю́демъ и҆сходѧ́щымъ въ гаваю̀ венїамі́ню, сотвори́ти є҆мꙋ̀ по всемꙋ̀ согрѣше́нїю, є҆́же сотворѝ во і҆и҃ли.
11И҆ собра́шасѧ всѝ мꙋ́жїе і҆и҃лєвы ко гра́дꙋ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ мꙋ́жъ и҆з̾ градѡ́въ и҆сходѧ́ще,
12и҆ посла́ша племена̀ і҆и҃лєва мꙋже́й во всѐ пле́мѧ венїамі́не, глаго́люще: ка́ѧ ѕло́ба сїѧ̀ бы́вшаѧ въ ва́съ;
13и҆ нн҃ѣ дади́те мꙋже́й беззако́нныхъ, и҆̀же въ гаваѝ, сынѡ́въ велїа́ловыхъ, и҆ ᲂу҆мертви́мъ и҆̀хъ, и҆ ѡ҆чи́стимъ ѕло̀ ѿ і҆и҃лѧ. И҆ не и҆зво́лиша сы́нове венїамі̑ни послꙋ́шати гла́са бра́тїи своеѧ̀ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ.
14И҆ собра́шасѧ сы́нове венїамі̑ни ѿ градѡ́въ свои́хъ въ гаваю̀, и҆зы́ти на бра́нь къ сынѡ́мъ і҆и҃лєвымъ.
15И҆ сочто́шасѧ сы́нове венїамі̑ни ѿ градѡ́въ въ то́й де́нь два́десѧть и҆ пѧ́ть ты́сѧщъ мꙋже́й воздвиза́ющихъ ѻ҆рꙋ̑жїѧ, кромѣ̀ живꙋ́щихъ въ гаваѝ:
16и҆́хже сочте́сѧ се́дмь сѡ́тъ мꙋже́й и҆збра́нныхъ ѿ всѣ́хъ люді́й ѻ҆бодеснорꙋ́чныхъ: сі́и всѝ пра́щницы ме́щꙋще ка́менїе ко вла́сꙋ и҆ не погрѣша́юще.
17И҆ всѣ́хъ мꙋже́й і҆и҃левыхъ сочте́сѧ, кромѣ̀ сынѡ́въ венїамі́новыхъ, четы́реста ты́сѧщъ мꙋже́й воздвиза́ющихъ ѻ҆рꙋ́жїе: всѝ сі́и мꙋ́жїе во́ини.
18И҆ воста́ша, и҆ взыдо́ша въ веѳи́ль, и҆ вопроси́ша бг҃а, и҆ реко́ша сы́нове і҆и҃лєвы: кто̀ ѿ на́съ взы́детъ въ нача́лѣ воева́ти на сы́ны венїамі̑ни; И҆ речѐ гдⷭ҇ь: і҆ꙋ́да въ нача́лѣ да взы́детъ во́ждь.
19И҆ воста́ша сы́нове і҆и҃лєвы заꙋ́тра и҆ ѡ҆полчи́шасѧ на гаваю̀.
20И҆ и҆зы́де всѧ́къ мꙋ́жъ і҆и҃левъ на бра́нь съ венїамі́номъ, и҆ срази́шасѧ съ ни́ми мꙋ́жїе і҆и҃лєвы на бра́ни ᲂу҆ гаваѝ.
21И҆ и҆зыдо́ша сы́нове венїамі́нѡвы и҆з̾ гаваѝ, и҆ и҆зби́ша во і҆и҃ли въ то́й де́нь два́десѧть двѣ̀ ты́сѧщы мꙋже́й на землѝ.
22И҆ ᲂу҆крѣпи́сѧ всѧ́къ мꙋ́жъ і҆и҃левъ, и҆ приложи́ша сни́тисѧ на бра́нь на мѣ́сто, и҆дѣ́же снидо́шасѧ въ де́нь пе́рвый.
23И҆ взыдо́ша сы́нове і҆и҃лєвы и҆ пла́кашасѧ пред̾ гдⷭ҇емъ до ве́чера, и҆ вопроси́ша гдⷭ҇а, глаго́люще: а҆́ще приложи́мъ є҆щѐ пристꙋпи́ти на бра́нь къ сынѡ́мъ венїамі̑нимъ бра́тїѧмъ на́шымъ; И҆ речѐ гдⷭ҇ь: взы́дите къ ни̑мъ.
24И҆ прїидо́ша сы́нове і҆и҃лєвы къ сынѡ́мъ венїамі̑нимъ въ де́нь вторы́й.
25И҆ и҆зыдо́ша сы́нове венїамі̑ни проти́вꙋ и҆̀мъ ѿ гаваѝ въ де́нь вторы́й, и҆ и҆зби́ша є҆щѐ ѿ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ ѻ҆смьна́десѧть ты́сѧщъ мꙋже́й на землѝ: сі́и всѝ воздвиза́ющїи ѻ҆рꙋ́жїе.
26И҆ взыдо́ша всѝ сы́нове і҆и҃лєвы и҆ всѝ лю́дїе, и҆ прїидо́ша въ веѳи́ль, и҆ пла́кашасѧ, и҆ сѣдо́ша та́мѡ пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ пости́шасѧ въ то́й де́нь да́же до ве́чера:
27и҆ вознесо́ша всесожже́нїе спасе́нїѧ пред̾ гдⷭ҇емъ, ꙗ҆́кѡ та́мѡ кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇а бг҃а во дни̑ ѡ҆́ны,
28и҆ фїнее́съ сы́нъ є҆леаза́ра сы́на а҆арѡ́нѧ предстоѧ̀ пред̾ ни́мъ въ ты̑ѧ дни̑. И҆ вопроси́ша сы́нове і҆и҃лєвы гдⷭ҇а, глаго́люще: а҆́ще приложи́мъ взы́ти є҆щѐ на бра́нь къ сынѡ́мъ венїамі̑нимъ бра́тїѧмъ на́шымъ, и҆лѝ ѡ҆ста́вимъ; И҆ речѐ гдⷭ҇ь: взы́дите, заꙋ́тра преда́мъ и҆̀хъ въ рꙋ́ки ва́шѧ.
29И҆ поста́виша сы́нове і҆и҃лєвы подса́дꙋ ѡ҆́крестъ гаваѝ.
30И҆ взыдо́ша сы́нове і҆и҃лєвы къ сынѡ́мъ венїамі̑нимъ въ де́нь тре́тїй: и҆ ѡ҆полчи́шасѧ на гаваю̀ ꙗ҆́кѡ є҆ди́ною и҆ є҆ди́ною.
31И҆ и҆зыдо́ша сы́нове венїамі̑ни проти́вꙋ лю́демъ и҆ протѧго́шасѧ и҆з̾ гра́да, и҆ нача́ша ᲂу҆бива́ти люді́й ᲂу҆ѧ́звленыхъ, ꙗ҆́коже пе́рвое и҆ второ́е на пꙋте́хъ, ѿ ни́хже є҆́сть є҆ди́нъ сходѧ́й въ веѳи́ль, а҆ дрꙋгі́й въ гаваю̀ на селѣ̀, ꙗ҆́кѡ три́десѧть мꙋже́й во і҆и҃ли.
32И҆ реко́ша сы́нове венїамі̑ни: па́даютъ пред̾ на́ми ꙗ҆́коже и҆ пре́жде. И҆ сы́нове і҆и҃лєвы реко́ша: побѣжи́мъ и҆ ѿто́ргнемъ и҆̀хъ ѿ гра́да на пꙋтѝ. И҆ сотвори́ша та́кѡ.
33И҆ всѝ мꙋ́жїе і҆и҃лєвы воста́ша ѿ мѣ́ста своегѡ̀ и҆ снидо́шасѧ въ ваа́лъ- ѳама́рѣ: подса́да же і҆и҃лева нахожда́ше ѿ мѣ́ста своегѡ̀ ѿ за́пада гаваѝ.
34И҆ прїидо́ша проти́вꙋ гаваѝ де́сѧть ты́сѧщъ мꙋже́й и҆збра́нныхъ ѿ всегѡ̀ і҆и҃лѧ, и҆ бра́нь бѧ́ше тѧжка̀: и҆ ті́и не разꙋмѣ́ша, ꙗ҆́кѡ постиза́етъ и҆̀хъ ѕло̀.
35И҆ поразѝ гдⷭ҇ь венїамі́на пред̾ сы̑ны і҆и҃левыми: и҆ и҆зби́ша сы́нове і҆и҃лєвы ѿ венїамі́на въ то́й де́нь два́десѧть пѧ́ть ты́сѧщъ и҆ сто̀ мꙋже́й: сі́и всѝ воздвиза́хꙋ ѻ҆рꙋ́жїе.
36И҆ ви́дѣша сы́нове венїамі̑ни, ꙗ҆́кѡ пораже́ни сꙋ́ть. И҆ да́ша мѣ́сто сы́нове і҆и҃лєвы венїамі́нꙋ, поне́же ᲂу҆пова́ша на подса́дꙋ, ю҆́же подсади́ша ᲂу҆ гаваѝ:
37и҆ подви́жесѧ подса́да, и҆ ᲂу҆стреми́сѧ на гаваю̀, и҆ и҆зби́ша ве́сь гра́дъ ѻ҆́стрїемъ меча̀.
38И҆ і҆и҃льтѧне и҆мѧ́хꙋ зна́менїе съ подса́дою бра́ни, ꙗ҆ви́ти зна́менїе ды́ма и҆з̾ гра́да.
39И҆ возврати́сѧ і҆и҃ль на бра́нь, и҆ венїамі́нъ нача̀ ᲂу҆бива́ти ꙗ҆́звеныхъ во і҆и҃ли до три́десѧти мꙋже́й, ꙗ҆́кѡ реко́ша: па́ки паде́нїемъ па́даютъ пред̾ на́ми, ꙗ҆́коже и҆ пе́рваѧ бра́нь.
40И҆ зна́менїе взы́де наипа́че над̾ гра́домъ, а҆́ки сто́лпъ ды́ма: и҆ ѡ҆зрѣ́сѧ венїамі́нъ вспѧ́ть, и҆ сѐ, взы́де сконча́нїе гра́да до небесѝ.
41И҆ мꙋ́жъ і҆и҃левъ возврати́сѧ: и҆ потща́шасѧ мꙋ́жїе венїамі̑ни, ви́дѣша бо, ꙗ҆́кѡ пости́же и҆̀хъ ѕло̀,
42и҆ побѣго́ша пред̾ сы̑ны і҆и҃левыми на пꙋ́ть пꙋсты́ни, бра́нь же пости́же и҆̀хъ, и҆ и҆̀же и҆з̾ градѡ́въ и҆збива́ша и҆̀хъ средѣ̀ себє̀:
43и҆ побива́хꙋ венїамі́на, и҆ гна́ша є҆го̀ ѿ нꙋа̀ в̾слѣ́дъ є҆гѡ̀ до гаваѝ без̾ ѡ҆почива́нїѧ, и҆ порази́ша є҆го̀ да́же проти́вꙋ гаваѝ на восто́къ со́лнца.
44И҆ падо́ша ѿ венїамі́на ѻ҆смьна́десѧть ты́сѧщъ мꙋже́й, сі́и всѝ мꙋ́жїе си́льнїи.
45И҆ ѡ҆зрѣ́шасѧ ѡ҆ста́вшїи, и҆ побѣго́ша въ пꙋсты́ню къ ка́меню реммѡ́ню: и҆ пожа́ша ѿ ни́хъ сы́нове і҆и҃лєвы по стезѧ́мъ ꙗ҆́кѡ сте́блїе пѧ́ть ты́сѧщъ мꙋже́й, и҆ гна́ша в̾слѣ́дъ и҆́хъ до гадаа́ма и҆ и҆зби́ша ѿ ни́хъ двѣ̀ ты́сѧщы мꙋже́й.
46И҆ бы́сть всѣ́хъ па́дшихъ ѿ венїамі́на въ то́й де́нь два́десѧть пѧ́ть ты́сѧщъ мꙋже́й воздвиза́ющихъ ѻ҆рꙋ́жїе, всѝ сі́и мꙋ́жїе си́льнїи.
47И҆ ѡ҆зрѣ́шасѧ ѡ҆ста́вшїи, и҆ вбѣго́ша въ пꙋсты́ню къ ка́меню реммѡ́ню ше́сть сѡ́тъ мꙋже́й, и҆ сѣдѣ́ша въ ка́мени реммѡ́ни четы́ри мцⷭ҇ы.
48Сы́нове же і҆и҃лєвы возврати́шасѧ къ сынѡ́мъ венїамі̑нимъ, и҆ и҆зби́ша ѧ҆̀ ѻ҆рꙋ́жїемъ ѿ гра́да внѣ̀, да́же и҆ до скота̀, и҆ всѐ є҆́же ѡ҆брѣ́тесѧ во всѣ́хъ градѣ́хъ, и҆ гра́ды всѧ̑ ѡ҆брѣ́тшыѧсѧ пожго́ша ѻ҆гне́мъ.
Перейти к зачалу
Statistic
Всего токенов:

Frequencies wordforms

Statistic wordforms