в҃ є҆́здры 7

Бі́блїа. Синодальная типография, 1901
1Тогда̀ сїсі́ннїй є҆па́рхъ кїлисѷрі́йскїй и҆ фїнїкі́йскїй, и҆ саѳравꙋза́нъ, и҆ дрꙋ́зїе, послѣ́дꙋюще ѿ да́рїа царѧ̀ повелѣ́нїемъ,
2настоѧ́хꙋ свѧщє́ннымъ дѣлѡ́мъ, прилѣ́жнѣе содѣ́йствꙋюще старѣ́йшинамъ і҆ꙋде́євъ и҆ свѧщеннонача́льникѡмъ:
3и҆ благопоспѣ̑шна бѧ́хꙋ свѧщє́ннаѧ дѣла̀, прорица́ющымъ а҆гге́ю и҆ заха́рїи прⷪ҇ро́комъ.
4И҆ соверши́ша сїѧ̑ по за́повѣди гдⷭ҇а бг҃а і҆и҃лева и҆ съ повелѣ́нїемъ кѵ́ра и҆ да́рїа и҆ а҆ртаѯе́рѯа царе́й пе́рсскихъ:
5и҆ соверше́нъ бы́сть до́мъ ст҃ы́й да́же до тре́тїѧгѡ и҆ двадесѧ́тагѡ днѐ мцⷭ҇а а҆да́ра, шеста́гѡ лѣ́та да́рїа царѧ̀.
6И҆ сотвори́ша сы́нове і҆и҃лєвы и҆ свѧще́нницы и҆ леѵі́ти и҆ про́чїи, и҆̀же бѧ́хꙋ ѿ плѣне́нїѧ, приста́вленнїи, по напи̑саннымъ въ кни́зѣ мѡѷсе́овѣ,
7и҆ принесо́ша во ѡ҆бновле́нїе свѧти́лища гдⷭ҇нѧ ю҆нцє́въ сто̀ ѻ҆внѡ́въ двѣ́сти, а҆́гнцєвъ четы́ре ста̑,
8козлѡ́въ за грѣхѝ всегѡ̀ і҆и҃лѧ двана́десѧть по числꙋ̀, ѿ племенонача́льникѡвъ і҆и҃левыхъ двана́десѧти.
9И҆ ста́ша свѧще́нницы и҆ леѵі́ти по племенѡ́мъ ѡ҆дѣ́ѧни въ ри̑зы, над̾ дѣ́лы гдⷭ҇а бг҃а і҆и҃лева, по кни́зѣ мѡѷсе́овѣ, и҆ вра̑тари над̾ кі́имиждо две́рьми,
10И҆ содѣ́ѧша сы́нове і҆и҃левы съ сꙋ́щими ѿ плѣне́нїѧ па́схꙋ въ четвертыйна́десѧть де́нь пе́рвагѡ мцⷭ҇а, є҆гда̀ ѡ҆свѧти́шасѧ свѧще́нницы и҆ леѵі́ти.
11Вси́ же сы́нове плѣне́нїѧ не вкꙋ́пѣ ѡ҆чи́стишасѧ, поне́же леѵі́ти всѝ вкꙋ́пѣ ѡ҆чи́стишасѧ
12и҆ пожро́ша па́схꙋ всѣ̑мъ сыновѡ́мъ плѣне́нїѧ и҆ бра́тїѧмъ и҆́хъ свѧще́нникѡмъ и҆ себѣ̀ са́ми.
13И҆ ꙗ҆до́ша сы́нове і҆и҃лєвы, и҆̀же ѿ плѣне́нїѧ, всѝ ѿлꙋчи́вшїисѧ ѿ ме́рзостей ꙗ҆зы́кѡвъ землѝ, и҆́щꙋще гдⷭ҇а,
14и҆ пра́здноваша пра́здникъ ѡ҆прѣсно́кѡвъ се́дмь дні́й, веселѧ́щесѧ пред̾ гдⷭ҇емъ,
15поне́же ѡ҆братѝ совѣ́тъ царѧ̀ а҆ссѷрі́йскагѡ къ ни̑мъ, є҆́же ᲂу҆крѣпи́ти рꙋ́ки и҆́хъ на дѣла̀ гдⷭ҇а бг҃а і҆и҃лева.
Перейти к зачалу
Statistic
Всего токенов:

Frequencies wordforms

Statistic wordforms