Ѡ҆сі́а 11

Бі́блїа. Синодальная типография, 1901
1Заꙋ́тра ѿверго́шасѧ, ѿве́ржесѧ ца́рь і҆и҃левъ, поне́же младе́нецъ і҆и҃ль, и҆ а҆́зъ возлюби́хъ є҆го̀ и҆ и҆з̾ є҆гѵ́пта воззва́хъ сы́на моего̀.
2Ꙗ҆́коже призва́хъ ѧ҆̀, та́кожде ѿхожда́хꙋ ѿ лица̀ моегѡ̀: ті́и ваалі́мꙋ тре́бꙋ жрѧ́хꙋ и҆ и҆зва̑ѧнымъ кадѧ́хꙋ.
3А҆́зъ же свѧза́хъ є҆фре́ма, взѧ́хъ є҆го̀ на мы́шцꙋ мою̀, и҆ не разꙋмѣ́ша, ꙗ҆́кѡ и҆сцѣли́хъ ѧ҆̀.
4Во и҆стлѣ́нїи человѣ́честѣ привлеко́хъ ѧ҆̀ ᲂу҆́зами любле́нїѧ моегѡ̀, и҆ бꙋ́дꙋ и҆̀мъ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆дарѧ́ѧй человѣ́къ по че́люстемъ є҆гѡ̀: и҆ воззрю̀ къ немꙋ̀ и҆ премогꙋ̀ є҆мꙋ̀.
5Всели́сѧ є҆фре́мъ во є҆гѵ́птѣ, а҆ссꙋ́ръ же са́мъ ца́рь є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ не восхотѣ̀ возврати́тисѧ.
6И҆ и҆знемо́же ѻ҆рꙋ́жїе во градѣ́хъ є҆гѡ̀, и҆ ᲂу҆молчѐ въ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀: и҆ снѣдѧ́тъ ѿ ᲂу҆мышле́нїй свои́хъ.
7И҆ лю́дїе є҆гѡ̀ ви́сѧще ѿ ѡ҆бита́нїѧ своегѡ̀: и҆ бг҃ъ на чєстна́ѧ є҆гѡ̀ разгнѣ́ваетсѧ, и҆ не вознесе́тъ є҆гѡ̀.
8Что́ тѧ ᲂу҆стро́ю, є҆фре́ме; защищꙋ́ ли тѧ̀, і҆и҃лю; что́ тѧ положꙋ̀; Ꙗ҆́коже а҆дамꙋ̀ ᲂу҆стро́ю тѧ̀, и҆ ꙗ҆́коже севоі́мъ, преврати́сѧ се́рдце моѐ въ не́мъ, смѧте́сѧ раска́ѧнїе моѐ.
9Не сотворю̀ по гнѣ́вꙋ ꙗ҆́рости моеѧ̀, не ѡ҆ста́влю є҆́же потреби́тисѧ є҆фре́мови, занѐ бг҃ъ а҆́зъ є҆́смь, а҆ не человѣ́къ: въ тебѣ̀ ст҃ъ, и҆ не вни́дꙋ во гра́дъ.
10В̾слѣ́дъ гдⷭ҇а и҆́мамъ ходи́ти: ꙗ҆́кѡ ле́въ возреве́тъ, поне́же то́й возреве́тъ, и҆ ᲂу҆жа́снꙋтсѧ ча̑да во́дъ,
11и҆ прїи́дꙋтъ ꙗ҆́кѡ пти́ца и҆з̾ є҆гѵ́пта и҆ ꙗ҆́кѡ го́лꙋбь ѿ землѝ а҆ссѵ́рски: и҆ возста́влю ѧ҆̀ въ домѣ́хъ и҆́хъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь.
12Ѡ҆бы́де мѧ̀ лже́ю є҆фре́мъ, и҆ нече́стїѧми до́мъ і҆и҃левъ и҆ і҆ꙋ́да: нн҃ѣ позна̀ ѧ҆̀ бг҃ъ, и҆ лю́дїе ст҃и прозва́шасѧ бг҃ови.
Перейти к зачалу
Statistic
Всего токенов:

Frequencies wordforms

Statistic wordforms