а҃ є҆́здры 2

Бі́блїа. Синодальная типография, 1901
1Сі́и же сꙋ́ть сы́нове страны̀, и҆̀же взыдо́ша ѿ плѣ́на преселе́нїѧ, и҆̀хже преселѝ навꙋходоно́соръ ца́рь вавѷлѡ́нскїй въ вавѷлѡ́нъ: и҆ возврати́шасѧ во і҆ерⷭ҇ли́мъ и҆ і҆ꙋде́ю кі́йждо мꙋ́жъ во гра́дъ сво́й.
2И҆̀же прїидо́ша съ зорова́велемъ: і҆исꙋ́съ, неемі́а, сараі́а, реелі́а, мардохе́й, валаса́нъ, масфа́ръ, вагꙋ́й, реꙋ́мъ, ваана̀. Сїѐ число̀ мꙋжє́мъ люді́й і҆и҃левыхъ:
3сы́нове фаре́сѡвы двѣ̀ ты́сѧщы сто̀ се́дмьдесѧтъ и҆ два̀,
4сы́нове сафаті́євы три́ста се́дмьдесѧтъ два̀,
5сы́нове а҆ре́сѡвы се́дмь сѡ́тъ се́дмьдесѧтъ пѧ́ть,
6сы́нове фаа́ѳъ- мѡа̑вли ѿ сынѡ́въ і҆исꙋ́евыхъ{ по и҆ны̑мъ: і҆исꙋ́совыхъ.} и҆ і҆ѡа́влихъ двѣ̀ ты́сѧщы ѻ҆́смь сѡ́тъ двана́десѧть,
7сы́нове є҆ла̑мли ты́сѧща двѣ́сти пѧтьдесѧ́тъ четы́ри,
8сы́нове заѳꙋ́євы де́вѧть сѡ́тъ четы́редесѧть пѧ́ть,
9сы́нове закха̑ни се́дмь сѡ́тъ шестьдесѧ́тъ,
10сы́нове ванꙋ́євы ше́сть сѡ́тъ четы́редесѧть два̀,
11сы́нове вава́євы ше́сть сѡ́тъ два́десѧть трѝ,
12сы́нове а҆вга́дѡвы ты́сѧща двѣ́сти два́десѧть два̀,
13сы́нове а҆дѡнїка́мѡвы ше́сть сѡ́тъ шестьдесѧ́тъ ше́сть,
14сы́нове вагꙋ́євы двѣ̀ ты́сѧщы пѧтьдесѧ́тъ ше́сть,
15сы́нове а҆́дины четы́риста пѧтьдесѧ́тъ четы́ри,
16сы́нове а҆ти́рѡвы, и҆̀же бѧ́хꙋ ѿ є҆зекі́и, де́вѧтьдесѧтъ ѻ҆́смь,
17сы́нове вассꙋ́євы три́ста два́десѧть трѝ,
18сы́нове і҆ѡра́вѡвы сто̀ двана́десѧть,
19сы́нове а҆сꙋ̑мли двѣ́сти два́десѧть трѝ,
20сы́нове гаве́рѡвы де́вѧтьдесѧтъ пѧ́ть,
21сы́нове веѳлає́мли сто̀ два́десѧть трѝ,
22сы́нове нетѡфа́євы пѧтьдесѧ́тъ ше́сть,
23сы́нове а҆наѳѡ́ѳѡвы сто̀ два́десѧть ѻ҆́смь,
24сы́нове а҆змѡ́ѳѡвы четы́редесѧть трѝ,
25сы́нове карїаѳїарі̑мли, хафїра̀ и҆ вирѡ́ѳъ, се́дмь сѡ́тъ четы́редесѧть трѝ,
26сы́нове ѿ ра́мы и҆ гаваѝ ше́сть сѡ́тъ два́десѧть є҆ди́нъ,
27мꙋже́й махма́скихъ сто̀ два́десѧть два̀,
28мꙋже́й веѳи́льскихъ и҆ га́йскихъ четы́реста два́десѧть трѝ,
29сы́нове ѿ навы̀ пѧтьдесѧ́тъ два̀,
30сы́нове магеві́сѡвы сто̀ пѧтьдесѧ́тъ ше́сть,
31сы́нове и҆лама́рѡвы ты́сѧща двѣ́сти пѧтьдесѧ́тъ четы́ри,
32сы́нове и҆ра̑мли три́ста два́десѧть,
33сы́нове лѷддѡ́нѡвы, лодаді́дѡвы и҆ ѡ҆́нѡвы се́дмь сѡ́тъ два́десѧть пѧ́ть,
34сы́нове і҆ерїхѡ̑ни три́ста четы́редесѧть пѧ́ть,
35сы́нове сеннаа́євы трѝ ты́сѧщы ше́сть сѡ́тъ три́десѧть.
36Свѧще́нницы же: сы́нове і҆едꙋ́євы въ домꙋ̀ і҆исꙋ́евѣ де́вѧть сѡ́тъ се́дмьдесѧтъ трѝ,
37сы́нове є҆мми́рѡвы ты́сѧща пѧтьдесѧ́тъ два̀,
38сы́нове фассꙋ́рѡвы ты́сѧща двѣ́сти четы́редесѧть се́дмь,
39сы́нове и҆рє́мли ты́сѧща седмьна́десѧть.
40Леѵі́ти же сы́нове і҆исꙋ́євы и҆ кадмїи̑ли ѿ сынѡ́въ ѡ҆дꙋі́евыхъ се́дмьдесѧтъ четы́ри.
41Пѣвцы́ же сы́нове а҆са́фѡвы сто̀ два́десѧть ѻ҆́смь.
42Сы́нове две́рникѡвъ: сы́нове селлꙋ̑мли, сы́нове а҆ти́рѡвы, сы́нове телмѡ́нѡвы, сы́нове а҆кꙋ́вѡвы, сы́нове а҆ті́тѡвы, сы́нове сѡваі́євы, всѣ́хъ сто̀ три́десѧть де́вѧть.
43Наѳїне́є: сы́нове сꙋа̑вли, сы́нове сꙋфа́тѡвы, сы́нове тавваѡ̑ѳли,
44сы́нове кира́сѡвы, сы́нове сїрса̑вли, сы́нове фадѡ̑нины,
45сы́нове лава́нѡвы, сы́нове а҆га́вѡвы, сы́нове а҆кꙋ́вѡвы,
46сы́нове а҆га́вѡвы, сы́нове селамі̑ины, сы́нове а҆на́нѡвы,
47сы́нове гедди̑лины, сы́нове гаа́рѡвы, сы́нове раїа́євы,
48сы́нове расѡ́нѡвы, сы́нове некѡ́дѡвы, сы́нове газє́мли,
49сы́нове а҆зѡ́кѡвы, сы́нове фасі́євы, сы́нове расі̑ины,
50сы́нове а҆сена́євы, сы́нове мꙋнни́нѡвы, сы́нове нефꙋсі̑мли,
51сы́нове ваквꙋ́кѡвы, сы́нове а҆кꙋфа́євы, сы́нове а҆нꙋ́рѡвы,
52сы́нове васалѡ́ѳѡвы, сы́нове мїда́нѡвы, сы́нове а҆рса́нѡвы,
53сы́нове варко́сѡвы, сы́нове сїса̑рины, сы́нове ѳема̑вли,
54сы́нове наѳі́євы, сы́нове а҆ті́фѡвы.
55Сы́нове слꙋ́гъ соломѡ́новыхъ: сы́нове сѡта́євы, сы́нове сефи̑рины, сы́нове фадꙋ́рѡвы,
56сы́нове і҆еала́євы, сы́нове деркѡ́нѡвы, сы́нове гедди̑лины,
57сы́нове сафаті́євы, сы́нове а҆тті́лєвы, сы́нове фахера́ѳѡвы, сы́нове а҆севѡі̑мли, сы́нове и҆ме́євы:
58всѝ наѳані́мѡвы и҆ сы́нове слꙋ́гъ соломѡ́новыхъ три́ста де́вѧтьдесѧтъ два̀.
59И҆ сі́и, и҆̀же восхожда́хꙋ ѿ ѳелмеле́ха, ѳелариса̀, херꙋ́въ, и҆да́нъ, є҆мми́ръ, и҆ не мого́ша сказа́ти до́мꙋ ѻ҆те́чества своегѡ̀ и҆ сѣ́мене своегѡ̀, ѿ і҆и҃лѧ ли бы́ша:
60сы́нове далаі́євы, сы́нове тѡві́євы, сы́нове некѡда́євы, ше́сть сѡ́тъ пѧтьдесѧ́тъ два̀:
61и҆ ѿ сынѡ́въ свѧще́нническихъ сы́нове ѻ҆ваі́євы, сы́нове а҆ккꙋ́сѡвы, сы́нове верзелла́євы, и҆́же поѧ̀ ѿ дще́рей верзелла́а галааді́тина женꙋ̀ и҆ нарече́сѧ и҆́менемъ и҆́хъ:
62ті́и и҆ска́ша писа́нїѧ ро́дꙋ своемꙋ̀ и҆ не ѡ҆брѣто́ша, и҆ и҆згна́ни сꙋ́ть ѿ свѧще́нства.
63И҆ речѐ а҆ѳерсаѳа̀ и҆̀мъ, да не ꙗ҆дѧ́тъ ѿ ст҃а́гѡ ст҃ы́хъ, до́ндеже воста́нетъ свѧще́нникъ со и҆з̾ѧвле́нїемъ и҆ и҆́стиною.
64Все́ же мно́жество кꙋ́пнѡ ꙗ҆́кѡ четы́ри тьмы̑ двѣ̀ ты́сѧщы три́ста шестьдесѧ́тъ,
65кромѣ̀ рабѡ́въ и҆́хъ и҆ рабы́нь и҆́хъ, си́хъ се́дмь ты́сѧщъ три́ста три́десѧть се́дмь: и҆ сі́и пѣвцы̀ и҆ пѣвни̑цы двѣ́сти.
66Ко́ней и҆́хъ се́дмь сѡ́тъ три́десѧть ше́сть, мскѡ́въ и҆́хъ двѣ́сти четы́редесѧть пѧ́ть,
67вельблю́дѡвъ и҆́хъ четы́реста три́десѧть пѧ́ть, ѻ҆слѡ́въ и҆́хъ ше́сть ты́сѧщъ се́дмь сѡ́тъ два́десѧть.
68И҆ ѿ кнѧзе́й ѻ҆те́чествъ, є҆гда̀ вхожда́хꙋ ті́и въ це́рковь гдⷭ҇ню, ꙗ҆́же во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, доброво́льнѡ принесо́ша въ до́мъ бж҃їй, поста́вити є҆го̀ на ѡ҆снова́нїи є҆гѡ̀:
69по си́лѣ свое́й да́ша въ росхо́дъ дѣ́ла, зла́та дра́хмъ шестьдесѧ́тъ ты́сѧщъ и҆ ты́сѧщꙋ, и҆ сребра̀ мна̑съ пѧ́ть ты́сѧщъ, и҆ ѡ҆дѣѧ́нїй свѧще́нническихъ сто̀.
70И҆ сѣдо́ша свѧще́нницы и҆ леѵі́ти, и҆ и҆̀же ѿ люді́й, и҆ пѣвцы̀ и҆ двє́рницы и҆ наѳїні́млѧне во градѣ́хъ свои́хъ, и҆ ве́сь і҆и҃ль во градѣ́хъ свои́хъ.
Перейти к зачалу
Statistic
Всего токенов:

Frequencies wordforms

Statistic wordforms