Frequencies wordforms

from text: Εὐχὴ ἐπὶ Σπόρου / Мл҃тва над̾ сѣ́ѧнїемъ

  • Hide stop words
  • Show stop words
  • Only stop words
Greek 153 Church Slavonic 139 Russian 153
word count / ipm
1. γῆς 2 / 13072
2. δεόμεθα 2 / 13072
3. Θεὸς 2 / 13072
4. ἀγαθὸν 1 / 6536
5. ἀγαθῷ 1 / 6536
6. ἁμαρτίας 1 / 6536
7. ἄνοιξον 1 / 6536
8. ἄρτον 1 / 6536
9. ἀφ' 1 / 6536
10. ἀφορῶμεν 1 / 6536
11. ἀχράντου 1 / 6536
12. ἀψευδεῖς 1 / 6536
13. ἀψύχοις 1 / 6536
14. βιβρώσκοντα 1 / 6536
15. βλαστῆσαι 1 / 6536
16. βρῶσιν 1 / 6536
17. γῆν 1 / 6536
18. δεομένων 1 / 6536
19. Δέσποτα 1 / 6536
20. διάστειλον 1 / 6536
21. δικαίως 1 / 6536
22. δοῦναι 1 / 6536
23. ἐγκαθείρξαι 1 / 6536
24. ἐθαρρήσαμεν 1 / 6536
25. εἰμὴ 1 / 6536
26. ἐκομισάμεθα 1 / 6536
27. ἐκτεκεῖν 1 / 6536
28. ἐκχέον 1 / 6536
29. ἐπαγγελίας 1 / 6536
30. ἐπαγομένην 1 / 6536
31. ἐπάκουσον 1 / 6536
32. εὐλογητὸς 1 / 6536
33. εὐλογίαν 1 / 6536
34. Εὐχὴ 1 / 6536
35. ζωοποιῷ 1 / 6536
36. θησαυρόν 1 / 6536
37. ἱκανωθῆναι 1 / 6536
38. καρπόν 1 / 6536
39. κατάπεμψον 1 / 6536
40. κελεῦσαν 1 / 6536
41. κόλποις 1 / 6536
42. κτλ 1 / 6536
43. Κύριε 1 / 6536
44. λαόν 1 / 6536
45. μεγαλειότητος 1 / 6536
46. μέγαν 1 / 6536
47. μεθ' 1 / 6536
48. μονογενοῦς 1 / 6536
49. οἰκτιρμοὺς 1 / 6536
50. οὐράνιον 1 / 6536
51. ὀφθαλμῶν 1 / 6536
52. παιδίαν 1 / 6536
53. παλάμης 1 / 6536
54. παμπλούτου 1 / 6536
55. παναγίῳ 1 / 6536
56. παρακαταθέσθαι 1 / 6536
57. παροχὴν 1 / 6536
58. Πνεύματι 1 / 6536
59. πολλούς 1 / 6536
60. προκειμένην 1 / 6536
61. πρόσταγμα 1 / 6536
62. σπείροντί 1 / 6536
63. σπέρμα 1 / 6536
64. σπερμάτων 1 / 6536
65. Σπόρου 1 / 6536
66. Υἱοῦ 1 / 6536
67. φιλανθρωπία 1 / 6536
68. Χάριτι 1 / 6536
word count / ipm
1. бж҃е 2 / 14388
2. землѝ 2 / 14388
3. мо́лимсѧ 2 / 14388
4. ны́нѣ 2 / 14388
5. а҆ми́нь 1 / 7194
6. бездꙋ́шныхъ 1 / 7194
7. бл҃ги́мъ 1 / 7194
8. бл҃года́тїю 1 / 7194
9. бл҃го́е 1 / 7194
10. бл҃гослове́нїе 1 / 7194
11. бл҃гослове́нъ 1 / 7194
12. бога̑тыѧ 1 / 7194
13. вели́кое 1 / 7194
14. вели́чества 1 / 7194
15. влⷣко 1 / 7194
16. воззри́мъ 1 / 7194
17. врꙋчи́тисѧ 1 / 7194
18. всѧ́кое 1 / 7194
19. вѣ́ки 1 / 7194
20. вѣкѡ́въ 1 / 7194
21. Гдⷭ҇и 1 / 7194
22. грѣ̑хъ 1 / 7194
23. да́ти 1 / 7194
24. дла́ни 1 / 7194
25. доне́лѣже 1 / 7194
26. дх҃омъ 1 / 7194
27. є҆диноро́днагѡ 1 / 7194
28. животворѧ́щимъ 1 / 7194
29. заключи́ти 1 / 7194
30. земны́й 1 / 7194
31. и҆зле́й 1 / 7194
32. лю́ди 1 / 7194
33. Мл҃тва 1 / 7194
34. молѧ́щыѧсѧ 1 / 7194
35. наводи́мое 1 / 7194
36. наказа́нїе 1 / 7194
37. нбⷭ҇ное 1 / 7194
38. нелѡ́жнымъ 1 / 7194
39. низпослѝ 1 / 7194
40. ни́мже 1 / 7194
41. нѣ́дрѣхъ 1 / 7194
42. пло́дъ 1 / 7194
43. повелѣва́ющее 1 / 7194
44. повелѣ́нїе 1 / 7194
45. подаѧ́нїе 1 / 7194
46. пра́веднѡ 1 / 7194
47. пребога́тыѧ 1 / 7194
48. предлежа́щее 1 / 7194
49. прест҃ы́мъ 1 / 7194
50. пречⷭ҇тыѧ 1 / 7194
51. принесо́хомъ 1 / 7194
52. при́снѡ 1 / 7194
53. прозѧба́ти 1 / 7194
54. ра́ди 1 / 7194
55. роди́ти 1 / 7194
56. семꙋ̀ 1 / 7194
57. смѣ́ѧхомъ 1 / 7194
58. сн҃а 1 / 7194
59. снѣда̑ющаѧ 1 / 7194
60. снѣ́дь 1 / 7194
61. сокро́вище 1 / 7194
62. сѣ́мена 1 / 7194
63. сѣ́менъ 1 / 7194
64. сѣ́ющемꙋ 1 / 7194
65. сѣ́ѧнїемъ 1 / 7194
66. твои́ма 1 / 7194
67. хлѣ́бъ 1 / 7194
68. ѡ҆бѣща́нїємъ 1 / 7194
69. ѿве́рзи 1 / 7194
70. ѿженѝ 1 / 7194
71. ѻ҆чи́ма 1 / 7194
72. чл҃вѣколю́бїемъ 1 / 7194
73. щедрѡ́ты 1 / 7194
74. ᲂу҆довли́мсѧ 1 / 7194
75. ᲂу҆слы́ши 1 / 7194
word count / ipm
1. семена 3 / 19608
2. Боже 2 / 13072
3. Твоим 2 / 13072
4. бездушные 1 / 6536
5. благодати 1 / 6536
6. благословен 1 / 6536
7. благословение 1 / 6536
8. благословения 1 / 6536
9. веки 1 / 6536
10. веков 1 / 6536
11. взором 1 / 6536
12. Владыка 1 / 6536
13. вложить 1 / 6536
14. вместе 1 / 6536
15. вредящее 1 / 6536
16. Всеблагим 1 / 6536
17. всегда 1 / 6536
18. Господи 1 / 6536
19. грехи 1 / 6536
20. губящее 1 / 6536
21. давать 1 / 6536
22. дерзаем 1 / 6536
23. довольства 1 / 6536
24. Духом 1 / 6536
25. Единородного 1 / 6536
26. Животворящим 1 / 6536
27. земле 1 / 6536
28. земли 1 / 6536
29. земной 1 / 6536
30. излей 1 / 6536
31. истинному 1 / 6536
32. лежат 1 / 6536
33. людей 1 / 6536
34. Могущественного 1 / 6536
35. молим 1 / 6536
36. молимся 1 / 6536
37. Молитва 1 / 6536
38. молящихся 1 / 6536
39. наказание 1 / 6536
40. начала 1 / 6536
41. небесную 1 / 6536
42. недра 1 / 6536
43. Ниспошли 1 / 6536
44. ныне 1 / 6536
45. обещанию 1 / 6536
46. обильную 1 / 6536
47. обильные 1 / 6536
48. определяемое 1 / 6536
49. открой 1 / 6536
50. пищу 1 / 6536
51. плод 1 / 6536
52. Повелевающего 1 / 6536
53. повеления 1 / 6536
54. пока 1 / 6536
55. полного 1 / 6536
56. полученных 1 / 6536
57. попросим 1 / 6536
58. пор 1 / 6536
59. посева 1 / 6536
60. Пресвятым 1 / 6536
61. пречистой 1 / 6536
62. принесли 1 / 6536
63. приношение 1 / 6536
64. принять 1 / 6536
65. произращать 1 / 6536
66. родить 1 / 6536
67. руки 1 / 6536
68. семян 1 / 6536
69. сеющему 1 / 6536
70. сокровищницу 1 / 6536
71. справедливо 1 / 6536
72. Сына 1 / 6536
73. теперь 1 / 6536
74. Удали 1 / 6536
75. услышь 1 / 6536
76. хлеб 1 / 6536
77. человеколюбию 1 / 6536
78. щедрой 1 / 6536
79. щедроты 1 / 6536
80. щедрую 1 / 6536
Greek 153 Church Slavonic 139 Russian 153
word count / ipm
1. καὶ 16 / 104575
2. σου 11 / 71895
3. ἡμῶν 6 / 39216
4. τῆς 4 / 26144
5. τὸν 4 / 26144
6. τὴν 3 / 19608
7. γῆς 2 / 13072
8. δεόμεθα 2 / 13072
9. εἰς 2 / 13072
10. ἐπὶ 2 / 13072
11. ἡμίν 2 / 13072
12. Θεὸς 2 / 13072
13. 2 / 13072
14. οὐ 2 / 13072
15. τὰς 2 / 13072
16. τὸ 2 / 13072
17. τοῦ 2 / 13072
18. τῷ 2 / 13072
19. ἀγαθὸν 1 / 6536
20. ἀγαθῷ 1 / 6536
21. ἁμαρτίας 1 / 6536
22. ἄνοιξον 1 / 6536
23. ἅπαντα 1 / 6536
24. ἄρτον 1 / 6536
25. ἀφ' 1 / 6536
26. ἀφορῶμεν 1 / 6536
27. ἀχράντου 1 / 6536
28. ἀψευδεῖς 1 / 6536
29. ἀψύχοις 1 / 6536
30. βιβρώσκοντα 1 / 6536
31. βλαστῆσαι 1 / 6536
32. βρῶσιν 1 / 6536
33. γὰρ 1 / 6536
34. γῆν 1 / 6536
35. δεομένων 1 / 6536
36. Δέσποτα 1 / 6536
37. διὰ 1 / 6536
38. διάστειλον 1 / 6536
39. δικαίως 1 / 6536
40. δοῦναι 1 / 6536
41. ἐγκαθείρξαι 1 / 6536
42. ἐθαρρήσαμεν 1 / 6536
43. εἶ 1 / 6536
44. εἰμὴ 1 / 6536
45. ἐκ 1 / 6536
46. ἐκομισάμεθα 1 / 6536
47. ἐκτεκεῖν 1 / 6536
48. ἐκχέον 1 / 6536
49. ἐπαγγελίας 1 / 6536
50. ἐπαγομένην 1 / 6536
51. ἐπάκουσον 1 / 6536
52. εὐλογητὸς 1 / 6536
53. εὐλογίαν 1 / 6536
54. Εὐχὴ 1 / 6536
55. ἕως 1 / 6536
56. ζωοποιῷ 1 / 6536
57. θησαυρόν 1 / 6536
58. ἱκανωθῆναι 1 / 6536
59. καρπόν 1 / 6536
60. κατὰ 1 / 6536
61. κατάπεμψον 1 / 6536
62. κελεῦσαν 1 / 6536
63. κόλποις 1 / 6536
64. κτλ 1 / 6536
65. Κύριε 1 / 6536
66. λαόν 1 / 6536
67. μεγαλειότητος 1 / 6536
68. μέγαν 1 / 6536
69. μεθ' 1 / 6536
70. μονογενοῦς 1 / 6536
71. νῦν 1 / 6536
72. οἰκτιρμοὺς 1 / 6536
73. οὐράνιον 1 / 6536
74. ὀφθαλμῶν 1 / 6536
75. παιδίαν 1 / 6536
76. παλάμης 1 / 6536
77. παμπλούτου 1 / 6536
78. παναγίῳ 1 / 6536
79. πάντα 1 / 6536
80. παρακαταθέσθαι 1 / 6536
81. παροχὴν 1 / 6536
82. πάσαν 1 / 6536
83. Πνεύματι 1 / 6536
84. πολλούς 1 / 6536
85. πρὸ 1 / 6536
86. προκειμένην 1 / 6536
87. πρόσταγμα 1 / 6536
88. σῆς 1 / 6536
89. σοι 1 / 6536
90. σπείροντί 1 / 6536
91. σπέρμα 1 / 6536
92. σπερμάτων 1 / 6536
93. Σπόρου 1 / 6536
94. σὺν 1 / 6536
95. τὰ 1 / 6536
96. ταύτα 1 / 6536
97. ταύτην 1 / 6536
98. τοῖς 1 / 6536
99. τοὺς 1 / 6536
100. τῶν 1 / 6536
101. Υἱοῦ 1 / 6536
102. φιλανθρωπία 1 / 6536
103. Χάριτι 1 / 6536
word count / ipm
1. и҆ 19 / 136691
2. на 3 / 21583
3. на́шъ 3 / 21583
4. тебѣ̀ 3 / 21583
5. бж҃е 2 / 14388
6. всѧ̑ 2 / 14388
7. въ 2 / 14388
8. землѝ 2 / 14388
9. мо́лимсѧ 2 / 14388
10. не 2 / 14388
11. ны̀ 2 / 14388
12. ны́нѣ 2 / 14388
13. съ 2 / 14388
14. твоѐ 2 / 14388
15. твоегѡ̀ 2 / 14388
16. твои̑мъ 2 / 14388
17. твоѧ̑ 2 / 14388
18. ѿ 2 / 14388
19. а҆ми́нь 1 / 7194
20. а҆́ще 1 / 7194
21. бездꙋ́шныхъ 1 / 7194
22. бл҃ги́мъ 1 / 7194
23. бл҃года́тїю 1 / 7194
24. бл҃го́е 1 / 7194
25. бл҃гослове́нїе 1 / 7194
26. бл҃гослове́нъ 1 / 7194
27. бо̀ 1 / 7194
28. бога̑тыѧ 1 / 7194
29. вели́кое 1 / 7194
30. вели́чества 1 / 7194
31. влⷣко 1 / 7194
32. во 1 / 7194
33. воззри́мъ 1 / 7194
34. врꙋчи́тисѧ 1 / 7194
35. всѧ́кое 1 / 7194
36. вѣ́ки 1 / 7194
37. вѣкѡ́въ 1 / 7194
38. Гдⷭ҇и 1 / 7194
39. грѣ̑хъ 1 / 7194
40. да́ти 1 / 7194
41. дла́ни 1 / 7194
42. доне́лѣже 1 / 7194
43. дх҃омъ 1 / 7194
44. є҆диноро́днагѡ 1 / 7194
45. є҆сѝ 1 / 7194
46. животворѧ́щимъ 1 / 7194
47. заключи́ти 1 / 7194
48. земны́й 1 / 7194
49. и҆зле́й 1 / 7194
50. лю́ди 1 / 7194
51. Мл҃тва 1 / 7194
52. молѧ́щыѧсѧ 1 / 7194
53. наводи́мое 1 / 7194
54. над̾ 1 / 7194
55. наказа́нїе 1 / 7194
56. на́мъ 1 / 7194
57. на́съ 1 / 7194
58. на́шихъ 1 / 7194
59. нбⷭ҇ное 1 / 7194
60. нелѡ́жнымъ 1 / 7194
61. низпослѝ 1 / 7194
62. ни́мже 1 / 7194
63. нѣ́дрѣхъ 1 / 7194
64. пло́дъ 1 / 7194
65. по 1 / 7194
66. повелѣва́ющее 1 / 7194
67. повелѣ́нїе 1 / 7194
68. подаѧ́нїе 1 / 7194
69. пра́веднѡ 1 / 7194
70. пребога́тыѧ 1 / 7194
71. пред̾ 1 / 7194
72. предлежа́щее 1 / 7194
73. прест҃ы́мъ 1 / 7194
74. пречⷭ҇тыѧ 1 / 7194
75. принесо́хомъ 1 / 7194
76. при́снѡ 1 / 7194
77. прозѧба́ти 1 / 7194
78. ра́ди 1 / 7194
79. роди́ти 1 / 7194
80. семꙋ̀ 1 / 7194
81. сїѧ̑ 1 / 7194
82. смѣ́ѧхомъ 1 / 7194
83. сн҃а 1 / 7194
84. снѣда̑ющаѧ 1 / 7194
85. снѣ́дь 1 / 7194
86. сокро́вище 1 / 7194
87. сѣ́мена 1 / 7194
88. сѣ́менъ 1 / 7194
89. сѣ́ющемꙋ 1 / 7194
90. сѣ́ѧнїемъ 1 / 7194
91. твоеѧ̀ 1 / 7194
92. твои́ма 1 / 7194
93. хлѣ́бъ 1 / 7194
94. ѡ҆бѣща́нїємъ 1 / 7194
95. ѿве́рзи 1 / 7194
96. ѿженѝ 1 / 7194
97. ѻ҆чи́ма 1 / 7194
98. чл҃вѣколю́бїемъ 1 / 7194
99. щедрѡ́ты 1 / 7194
100. ᲂу҆довли́мсѧ 1 / 7194
101. ᲂу҆слы́ши 1 / 7194
word count / ipm
1. и 11 / 71895
2. Мы 4 / 26144
3. нас 3 / 19608
4. наш 3 / 19608
5. семена 3 / 19608
6. Тебе 3 / 19608
7. Боже 2 / 13072
8. в 2 / 13072
9. из 2 / 13072
10. на 2 / 13072
11. нам 2 / 13072
12. не 2 / 13072
13. по 2 / 13072
14. с 2 / 13072
15. Твоим 2 / 13072
16. Тебя 2 / 13072
17. а 1 / 6536
18. бездушные 1 / 6536
19. благодати 1 / 6536
20. благословен 1 / 6536
21. благословение 1 / 6536
22. благословения 1 / 6536
23. веки 1 / 6536
24. веков 1 / 6536
25. взором 1 / 6536
26. Владыка 1 / 6536
27. вложить 1 / 6536
28. вместе 1 / 6536
29. во 1 / 6536
30. вот 1 / 6536
31. вредящее 1 / 6536
32. все 1 / 6536
33. Всеблагим 1 / 6536
34. всегда 1 / 6536
35. всех 1 / 6536
36. всякое 1 / 6536
37. Господи 1 / 6536
38. грехи 1 / 6536
39. губящее 1 / 6536
40. давать 1 / 6536
41. дерзаем 1 / 6536
42. для 1 / 6536
43. до 1 / 6536
44. довольства 1 / 6536
45. Духом 1 / 6536
46. Единородного 1 / 6536
47. Животворящим 1 / 6536
48. за 1 / 6536
49. земле 1 / 6536
50. земли 1 / 6536
51. земной 1 / 6536
52. ибо 1 / 6536
53. излей 1 / 6536
54. истинному 1 / 6536
55. их 1 / 6536
56. Которым 1 / 6536
57. лежат 1 / 6536
58. людей 1 / 6536
59. Могущественного 1 / 6536
60. молим 1 / 6536
61. молимся 1 / 6536
62. Молитва 1 / 6536
63. молящихся 1 / 6536
64. наказание 1 / 6536
65. начала 1 / 6536
66. нашего 1 / 6536
67. наши 1 / 6536
68. небесную 1 / 6536
69. недра 1 / 6536
70. Ниспошли 1 / 6536
71. ныне 1 / 6536
72. обещанию 1 / 6536
73. обильную 1 / 6536
74. обильные 1 / 6536
75. определяемое 1 / 6536
76. от 1 / 6536
77. открой 1 / 6536
78. пищу 1 / 6536
79. плод 1 / 6536
80. Повелевающего 1 / 6536
81. повеления 1 / 6536
82. пока 1 / 6536
83. полного 1 / 6536
84. полученных 1 / 6536
85. попросим 1 / 6536
86. пор 1 / 6536
87. посева 1 / 6536
88. Поэтому 1 / 6536
89. пред 1 / 6536
90. Пресвятым 1 / 6536
91. пречистой 1 / 6536
92. принесли 1 / 6536
93. приношение 1 / 6536
94. принять 1 / 6536
95. произращать 1 / 6536
96. родить 1 / 6536
97. руки 1 / 6536
98. семян 1 / 6536
99. сеющему 1 / 6536
100. сокровищницу 1 / 6536
101. справедливо 1 / 6536
102. Сына 1 / 6536
103. также 1 / 6536
104. Твое 1 / 6536
105. Твоего 1 / 6536
106. Твоей 1 / 6536
107. Твоему 1 / 6536
108. Твои 1 / 6536
109. Твоих 1 / 6536
110. Твою 1 / 6536
111. теперь 1 / 6536
112. тех 1 / 6536
113. Ты 1 / 6536
114. у 1 / 6536
115. Удали 1 / 6536
116. услышь 1 / 6536
117. хлеб 1 / 6536
118. человеколюбию 1 / 6536
119. щедрой 1 / 6536
120. щедроты 1 / 6536
121. щедрую 1 / 6536
122. эти 1 / 6536
Greek 153 Church Slavonic 139 Russian 153
word count / ipm
1. καὶ 16 / 104575
2. σου 11 / 71895
3. ἡμῶν 6 / 39216
4. τῆς 4 / 26144
5. τὸν 4 / 26144
6. τὴν 3 / 19608
7. εἰς 2 / 13072
8. ἐπὶ 2 / 13072
9. ἡμίν 2 / 13072
10. 2 / 13072
11. οὐ 2 / 13072
12. τὰς 2 / 13072
13. τὸ 2 / 13072
14. τοῦ 2 / 13072
15. τῷ 2 / 13072
16. ἅπαντα 1 / 6536
17. γὰρ 1 / 6536
18. διὰ 1 / 6536
19. εἶ 1 / 6536
20. ἐκ 1 / 6536
21. ἕως 1 / 6536
22. κατὰ 1 / 6536
23. νῦν 1 / 6536
24. πάντα 1 / 6536
25. πάσαν 1 / 6536
26. πρὸ 1 / 6536
27. σῆς 1 / 6536
28. σοι 1 / 6536
29. σὺν 1 / 6536
30. τὰ 1 / 6536
31. ταύτα 1 / 6536
32. ταύτην 1 / 6536
33. τοῖς 1 / 6536
34. τοὺς 1 / 6536
35. τῶν 1 / 6536
word count / ipm
1. и҆ 19 / 136691
2. на 3 / 21583
3. на́шъ 3 / 21583
4. тебѣ̀ 3 / 21583
5. всѧ̑ 2 / 14388
6. въ 2 / 14388
7. не 2 / 14388
8. ны̀ 2 / 14388
9. съ 2 / 14388
10. твоѐ 2 / 14388
11. твоегѡ̀ 2 / 14388
12. твои̑мъ 2 / 14388
13. твоѧ̑ 2 / 14388
14. ѿ 2 / 14388
15. а҆́ще 1 / 7194
16. бо̀ 1 / 7194
17. во 1 / 7194
18. є҆сѝ 1 / 7194
19. над̾ 1 / 7194
20. на́мъ 1 / 7194
21. на́съ 1 / 7194
22. на́шихъ 1 / 7194
23. по 1 / 7194
24. пред̾ 1 / 7194
25. сїѧ̑ 1 / 7194
26. твоеѧ̀ 1 / 7194
word count / ipm
1. и 11 / 71895
2. Мы 4 / 26144
3. нас 3 / 19608
4. наш 3 / 19608
5. Тебе 3 / 19608
6. в 2 / 13072
7. из 2 / 13072
8. на 2 / 13072
9. нам 2 / 13072
10. не 2 / 13072
11. по 2 / 13072
12. с 2 / 13072
13. Тебя 2 / 13072
14. а 1 / 6536
15. во 1 / 6536
16. вот 1 / 6536
17. все 1 / 6536
18. всех 1 / 6536
19. всякое 1 / 6536
20. для 1 / 6536
21. до 1 / 6536
22. за 1 / 6536
23. ибо 1 / 6536
24. их 1 / 6536
25. Которым 1 / 6536
26. нашего 1 / 6536
27. наши 1 / 6536
28. от 1 / 6536
29. Поэтому 1 / 6536
30. пред 1 / 6536
31. также 1 / 6536
32. Твое 1 / 6536
33. Твоего 1 / 6536
34. Твоей 1 / 6536
35. Твоему 1 / 6536
36. Твои 1 / 6536
37. Твоих 1 / 6536
38. Твою 1 / 6536
39. тех 1 / 6536
40. Ты 1 / 6536
41. у 1 / 6536
42. эти 1 / 6536