Frequencies lexemes

from text: Εὐχὴ ἐπὶ Σπόρου / Мл҃тва над̾ сѣ́ѧнїемъ

  • Hide stop words
  • Show stop words
  • Only stop words
Greek 153 Church Slavonic 139 Russian 153
word count / ipm
1. γῆ 3 / 19608
2. δέομαι 3 / 19608
3. ἀγαθός 2 / 13072
4. σπέρμα 2 / 13072
5. θεός 2 / 13072
6. ἐπαγγελία 1 / 6536
7. πνεῦμα 1 / 6536
8. παιδία 1 / 6536
9. εὐχή 1 / 6536
10. καρπός2 1 / 6536
11. βιβρώσκω 1 / 6536
12. ἅπας 1 / 6536
13. διαστέλλω 1 / 6536
14. ἐπάγω 1 / 6536
15. ἀψευδής 1 / 6536
16. ἱκανόω 1 / 6536
17. εὐλογία 1 / 6536
18. ἐκχέω 1 / 6536
19. οὐράνιος 1 / 6536
20. λοιπός 1 / 6536
21. χάρις 1 / 6536
22. εὐλογητός 1 / 6536
23. υἱός 1 / 6536
24. μονογενής 1 / 6536
25. φιλανθρωπία 1 / 6536
26. πανάγιος 1 / 6536
27. δίκαιος 1 / 6536
28. ζωοποιός 1 / 6536
29. λαός 1 / 6536
30. καταπέμπω 1 / 6536
31. οἰκτιρμός 1 / 6536
32. πολύς 1 / 6536
33. ἁμαρτία 1 / 6536
34. ὀφθαλμός 1 / 6536
35. ἄψυχος 1 / 6536
36. θαρσέω 1 / 6536
37. παρακατατίθεμαι 1 / 6536
38. δεσπότης 1 / 6536
39. κομίζω 1 / 6536
40. παροχή 1 / 6536
41. κόλπος 1 / 6536
42. πρόκειμαι 1 / 6536
43. παλάμη 1 / 6536
44. πάμπλουτος 1 / 6536
45. ἄχραντος 1 / 6536
46. κύριος 1 / 6536
47. σπόρος 1 / 6536
48. βλαστάω 1 / 6536
49. θησαυρός 1 / 6536
50. ἀνοίγνυμι 1 / 6536
51. ἐπακούω 1 / 6536
52. βρῶσις 1 / 6536
53. ἄρτος 1 / 6536
54. σπείρω 1 / 6536
55. δίδωμι 1 / 6536
56. μέγας 1 / 6536
57. ἐκ-τίκτω 1 / 6536
58. κελεύω 1 / 6536
59. μεγαλειότης 1 / 6536
60. σός 1 / 6536
61. πρόσταγμα 1 / 6536
62. ἀφοράω 1 / 6536
63. ἐν-κατείργω 1 / 6536
word count / ipm
1. моли́тися 3 / 21583
2. ны́нѣ 2 / 14388
3. земля́ 2 / 14388
4. сѣ́мя 2 / 14388
5. благі́й 2 / 14388
6. бо́гъ 2 / 14388
7. вѣ́къ 2 / 14388
8. снѣда́ти 1 / 7194
9. услы́шати 1 / 7194
10. наводи́ти 1 / 7194
11. пра́веднѡ 1 / 7194
12. наказа́ніе 1 / 7194
13. вся́къ 1 / 7194
14. земны́й 1 / 7194
15. доне́лѣже 1 / 7194
16. пло́дъ 1 / 7194
17. ѡбѣща́ніе 1 / 7194
18. удовли́тися 1 / 7194
19. ѡтгна́ти 1 / 7194
20. благослове́ніе 1 / 7194
21. нело́жный 1 / 7194
22. сы́нъ 1 / 7194
23. ами́нь 1 / 7194
24. при́снѡ 1 / 7194
25. ду́хъ 1 / 7194
26. животвори́ти 1 / 7194
27. пресвяты́й 1 / 7194
28. благослове́нный 1 / 7194
29. грѣ́хъ 1 / 7194
30. единоро́дный 1 / 7194
31. человѣколю́біе 1 / 7194
32. благода́ть 1 / 7194
33. лю́діе 1 / 7194
34. низпосла́ти 1 / 7194
35. щедро́та 1 / 7194
36. бога́тый 1 / 7194
37. ра́ди 1 / 7194
38. о́ко 1 / 7194
39. нѣ́дро 1 / 7194
40. безду́шный 1 / 7194
41. смѣ́ти 1 / 7194
42. вручи́тися 1 / 7194
43. влады́ка 1 / 7194
44. принести́ 1 / 7194
45. подая́ніе 1 / 7194
46. заключи́ти 1 / 7194
47. предлежа́ти 1 / 7194
48. дла́нь 1 / 7194
49. пребога́тый 1 / 7194
50. пречи́стый 1 / 7194
51. госпо́дь 1 / 7194
52. сѣ́яніе 1 / 7194
53. надъ 1 / 7194
54. сѣ́яти 1 / 7194
55. небе́сный 1 / 7194
56. вели́кій 1 / 7194
57. сокро́вище 1 / 7194
58. ѡтве́рзти 1 / 7194
59. моли́тва 1 / 7194
60. снѣ́дь 1 / 7194
61. хлѣ́бъ 1 / 7194
62. изли́ти 1 / 7194
63. да́ти 1 / 7194
64. прозяба́ти 1 / 7194
65. роди́ти 1 / 7194
66. повелѣва́ти 1 / 7194
67. вели́чество 1 / 7194
68. повелѣ́ніе 1 / 7194
69. воззрѣ́ти 1 / 7194
word count / ipm
1. семя 4 / 26144
2. благословение 2 / 13072
3. бог 2 / 13072
4. щедрый 2 / 13072
5. земля 2 / 13072
6. молиться 2 / 13072
7. обильный 2 / 13072
8. молитва 1 / 6536
9. начало 1 / 6536
10. посев 1 / 6536
11. владыка 1 / 6536
12. господь 1 / 6536
13. приносить 1 / 6536
14. приношение 1 / 6536
15. получать 1 / 6536
16. пречистый 1 / 6536
17. рука 1 / 6536
18. лежать 1 / 6536
19. взор 1 / 6536
20. молить 1 / 6536
21. принимать 1 / 6536
22. пора 1 / 6536
23. дерзать 1 / 6536
24. вкладывать 1 / 6536
25. бездушный 1 / 6536
26. недра 1 / 6536
27. пока 1 / 6536
28. попросить 1 / 6536
29. повеление 1 / 6536
30. могущественный 1 / 6536
31. повелевать 1 / 6536
32. рожать 1 / 6536
33. произращать 1 / 6536
34. давать 1 / 6536
35. сеять 1 / 6536
36. хлеб 1 / 6536
37. пища 1 / 6536
38. теперь 1 / 6536
39. услышать 1 / 6536
40. истинный 1 / 6536
41. обещание 1 / 6536
42. открывать 1 / 6536
43. небесный 1 / 6536
44. сокровищница 1 / 6536
45. изливать 1 / 6536
46. полный 1 / 6536
47. довольство 1 / 6536
48. удалять 1 / 6536
49. вредить 1 / 6536
50. губить 1 / 6536
51. земной 1 / 6536
52. плод 1 / 6536
53. наказание 1 / 6536
54. справедливо 1 / 6536
55. определять 1 / 6536
56. грех 1 / 6536
57. ниспосылать 1 / 6536
58. человек 1 / 6536
59. щедрота 1 / 6536
60. благодать 1 / 6536
61. человеколюбие 1 / 6536
62. единородный 1 / 6536
63. сын 1 / 6536
64. благословенный 1 / 6536
65. вместе 1 / 6536
66. пресвятой 1 / 6536
67. всеблагой 1 / 6536
68. животворящий 1 / 6536
69. дух 1 / 6536
70. ныне 1 / 6536
71. всегда 1 / 6536
72. веко 1 / 6536
73. век 1 / 6536
Greek 153 Church Slavonic 139 Russian 153
word count / ipm
1. 25 / 163399
2. καί 16 / 104575
3. σύ 12 / 78431
4. ἐγώ 8 / 52288
5. γῆ 3 / 19608
6. δέομαι 3 / 19608
7. ἐπί 2 / 13072
8. ἀγαθός 2 / 13072
9. πᾶς 2 / 13072
10. εἰς 2 / 13072
11. οὗτος 2 / 13072
12. σπέρμα 2 / 13072
13. θεός 2 / 13072
14. ἐπαγγελία 1 / 6536
15. πνεῦμα 1 / 6536
16. παιδία 1 / 6536
17. εὐχή 1 / 6536
18. καρπός2 1 / 6536
19. βιβρώσκω 1 / 6536
20. ἅπας 1 / 6536
21. ἀπό 1 / 6536
22. διαστέλλω 1 / 6536
23. ἐπάγω 1 / 6536
24. ἀψευδής 1 / 6536
25. κατά 1 / 6536
26. ἱκανόω 1 / 6536
27. ἕως 1 / 6536
28. εὐλογία 1 / 6536
29. ἐκχέω 1 / 6536
30. οὐράνιος 1 / 6536
31. λοιπός 1 / 6536
32. χάρις 1 / 6536
33. εὐλογητός 1 / 6536
34. ὅς 1 / 6536
35. μετά 1 / 6536
36. σύν 1 / 6536
37. υἱός 1 / 6536
38. μονογενής 1 / 6536
39. φιλανθρωπία 1 / 6536
40. πανάγιος 1 / 6536
41. δίκαιος 1 / 6536
42. ζωοποιός 1 / 6536
43. λαός 1 / 6536
44. καταπέμπω 1 / 6536
45. οἰκτιρμός 1 / 6536
46. πολύς 1 / 6536
47. ἁμαρτία 1 / 6536
48. διά 1 / 6536
49. εἰ 1 / 6536
50. ὀφθαλμός 1 / 6536
51. ἄψυχος 1 / 6536
52. θαρσέω 1 / 6536
53. γάρ 1 / 6536
54. οὐ 1 / 6536
55. παρακατατίθεμαι 1 / 6536
56. δεσπότης 1 / 6536
57. κομίζω 1 / 6536
58. παροχή 1 / 6536
59. κόλπος 1 / 6536
60. πρό 1 / 6536
61. πρόκειμαι 1 / 6536
62. παλάμη 1 / 6536
63. πάμπλουτος 1 / 6536
64. ἄχραντος 1 / 6536
65. ἐκ 1 / 6536
66. κύριος 1 / 6536
67. σπόρος 1 / 6536
68. βλαστάω 1 / 6536
69. θησαυρός 1 / 6536
70. ἀνοίγνυμι 1 / 6536
71. ἐπακούω 1 / 6536
72. νῦν 1 / 6536
73. βρῶσις 1 / 6536
74. ἄρτος 1 / 6536
75. σπείρω 1 / 6536
76. δίδωμι 1 / 6536
77. μέγας 1 / 6536
78. ἐκ-τίκτω 1 / 6536
79. κελεύω 1 / 6536
80. μεγαλειότης 1 / 6536
81. σός 1 / 6536
82. πρόσταγμα 1 / 6536
83. ἀφοράω 1 / 6536
84. εἰ 1 / 6536
85. ἐν-κατείργω 1 / 6536
word count / ipm
1. и 18 / 129496
2. тво́й 10 / 71942
3. на́шъ 4 / 28777
4. мы́ 4 / 28777
5. на 3 / 21583
6. въ 3 / 21583
7. моли́тися 3 / 21583
8. ты́ 3 / 21583
9. ны́нѣ 2 / 14388
10. земля́ 2 / 14388
11. не 2 / 14388
12. ве́сь 2 / 14388
13. се́й 2 / 14388
14. съ 2 / 14388
15. сѣ́мя 2 / 14388
16. благі́й 2 / 14388
17. ѡтъ 2 / 14388
18. бо́гъ 2 / 14388
19. вѣ́къ 2 / 14388
20. снѣда́ти 1 / 7194
21. услы́шати 1 / 7194
22. наводи́ти 1 / 7194
23. пра́веднѡ 1 / 7194
24. наказа́ніе 1 / 7194
25. вся́къ 1 / 7194
26. земны́й 1 / 7194
27. доне́лѣже 1 / 7194
28. пло́дъ 1 / 7194
29. ѡбѣща́ніе 1 / 7194
30. удовли́тися 1 / 7194
31. по 1 / 7194
32. ѡтгна́ти 1 / 7194
33. благослове́ніе 1 / 7194
34. нело́жный 1 / 7194
35. сы́нъ 1 / 7194
36. ами́нь 1 / 7194
37. при́снѡ 1 / 7194
38. ду́хъ 1 / 7194
39. животвори́ти 1 / 7194
40. пресвяты́й 1 / 7194
41. бы́ти 1 / 7194
42. благослове́нный 1 / 7194
43. и́же 1 / 7194
44. грѣ́хъ 1 / 7194
45. единоро́дный 1 / 7194
46. человѣколю́біе 1 / 7194
47. благода́ть 1 / 7194
48. лю́діе 1 / 7194
49. низпосла́ти 1 / 7194
50. щедро́та 1 / 7194
51. бога́тый 1 / 7194
52. ра́ди 1 / 7194
53. о́ко 1 / 7194
54. нѣ́дро 1 / 7194
55. безду́шный 1 / 7194
56. смѣ́ти 1 / 7194
57. бо 1 / 7194
58. вручи́тися 1 / 7194
59. влады́ка 1 / 7194
60. принести́ 1 / 7194
61. подая́ніе 1 / 7194
62. заключи́ти 1 / 7194
63. пре́дъ 1 / 7194
64. предлежа́ти 1 / 7194
65. дла́нь 1 / 7194
66. пребога́тый 1 / 7194
67. пречи́стый 1 / 7194
68. госпо́дь 1 / 7194
69. сѣ́яніе 1 / 7194
70. надъ 1 / 7194
71. сѣ́яти 1 / 7194
72. и҆ 1 / 7194
73. небе́сный 1 / 7194
74. вели́кій 1 / 7194
75. сокро́вище 1 / 7194
76. ѡтве́рзти 1 / 7194
77. моли́тва 1 / 7194
78. снѣ́дь 1 / 7194
79. хлѣ́бъ 1 / 7194
80. изли́ти 1 / 7194
81. да́ти 1 / 7194
82. прозяба́ти 1 / 7194
83. роди́ти 1 / 7194
84. повелѣва́ти 1 / 7194
85. вели́чество 1 / 7194
86. повелѣ́ніе 1 / 7194
87. воззрѣ́ти 1 / 7194
88. а́ще 1 / 7194
word count / ipm
1. и 11 / 71895
2. мы 9 / 58824
3. твой 9 / 58824
4. ты 6 / 39216
5. наш 5 / 32680
6. семя 4 / 26144
7. благословение 2 / 13072
8. бог 2 / 13072
9. из 2 / 13072
10. щедрый 2 / 13072
11. не 2 / 13072
12. в 2 / 13072
13. земля 2 / 13072
14. молиться 2 / 13072
15. по 2 / 13072
16. обильный 2 / 13072
17. на 2 / 13072
18. весь 2 / 13072
19. с 2 / 13072
20. молитва 1 / 6536
21. начало 1 / 6536
22. посев 1 / 6536
23. владыка 1 / 6536
24. господь 1 / 6536
25. приносить 1 / 6536
26. приношение 1 / 6536
27. получать 1 / 6536
28. пречистый 1 / 6536
29. рука 1 / 6536
30. вот 1 / 6536
31. этот 1 / 6536
32. лежать 1 / 6536
33. пред 1 / 6536
34. взор 1 / 6536
35. молить 1 / 6536
36. принимать 1 / 6536
37. они 1 / 6536
38. ибо 1 / 6536
39. до 1 / 6536
40. тех 1 / 6536
41. пора 1 / 6536
42. дерзать 1 / 6536
43. вкладывать 1 / 6536
44. бездушный 1 / 6536
45. недра 1 / 6536
46. пока 1 / 6536
47. попросить 1 / 6536
48. повеление 1 / 6536
49. у 1 / 6536
50. могущественный 1 / 6536
51. повелевать 1 / 6536
52. рожать 1 / 6536
53. произращать 1 / 6536
54. давать 1 / 6536
55. сеять 1 / 6536
56. хлеб 1 / 6536
57. пища 1 / 6536
58. поэтому 1 / 6536
59. теперь 1 / 6536
60. услышать 1 / 6536
61. истинный 1 / 6536
62. обещание 1 / 6536
63. открывать 1 / 6536
64. небесный 1 / 6536
65. сокровищница 1 / 6536
66. изливать 1 / 6536
67. для 1 / 6536
68. полный 1 / 6536
69. довольство 1 / 6536
70. удалять 1 / 6536
71. от 1 / 6536
72. вредить 1 / 6536
73. губить 1 / 6536
74. земной 1 / 6536
75. плод 1 / 6536
76. а 1 / 6536
77. также 1 / 6536
78. всякий 1 / 6536
79. наказание 1 / 6536
80. справедливо 1 / 6536
81. определять 1 / 6536
82. за 1 / 6536
83. грех 1 / 6536
84. ниспосылать 1 / 6536
85. человек 1 / 6536
86. щедрота 1 / 6536
87. благодать 1 / 6536
88. человеколюбие 1 / 6536
89. единородный 1 / 6536
90. сын 1 / 6536
91. который 1 / 6536
92. благословенный 1 / 6536
93. вместе 1 / 6536
94. пресвятой 1 / 6536
95. всеблагой 1 / 6536
96. животворящий 1 / 6536
97. дух 1 / 6536
98. ныне 1 / 6536
99. всегда 1 / 6536
100. во 1 / 6536
101. веко 1 / 6536
102. век 1 / 6536
Greek 153 Church Slavonic 139 Russian 153
word count / ipm
1. 25 / 163399
2. καί 16 / 104575
3. σύ 12 / 78431
4. ἐγώ 8 / 52288
5. ἐπί 2 / 13072
6. πᾶς 2 / 13072
7. εἰς 2 / 13072
8. οὗτος 2 / 13072
9. ἀπό 1 / 6536
10. κατά 1 / 6536
11. ἕως 1 / 6536
12. ὅς 1 / 6536
13. μετά 1 / 6536
14. σύν 1 / 6536
15. διά 1 / 6536
16. εἰ 1 / 6536
17. γάρ 1 / 6536
18. οὐ 1 / 6536
19. πρό 1 / 6536
20. ἐκ 1 / 6536
21. νῦν 1 / 6536
22. εἰ 1 / 6536
word count / ipm
1. и 18 / 129496
2. тво́й 10 / 71942
3. на́шъ 4 / 28777
4. мы́ 4 / 28777
5. на 3 / 21583
6. въ 3 / 21583
7. ты́ 3 / 21583
8. не 2 / 14388
9. ве́сь 2 / 14388
10. се́й 2 / 14388
11. съ 2 / 14388
12. ѡтъ 2 / 14388
13. по 1 / 7194
14. бы́ти 1 / 7194
15. и́же 1 / 7194
16. бо 1 / 7194
17. пре́дъ 1 / 7194
18. и҆ 1 / 7194
19. а́ще 1 / 7194
word count / ipm
1. и 11 / 71895
2. мы 9 / 58824
3. твой 9 / 58824
4. ты 6 / 39216
5. наш 5 / 32680
6. из 2 / 13072
7. не 2 / 13072
8. в 2 / 13072
9. по 2 / 13072
10. на 2 / 13072
11. весь 2 / 13072
12. с 2 / 13072
13. вот 1 / 6536
14. этот 1 / 6536
15. пред 1 / 6536
16. они 1 / 6536
17. ибо 1 / 6536
18. до 1 / 6536
19. тех 1 / 6536
20. у 1 / 6536
21. поэтому 1 / 6536
22. для 1 / 6536
23. от 1 / 6536
24. а 1 / 6536
25. также 1 / 6536
26. всякий 1 / 6536
27. за 1 / 6536
28. который 1 / 6536
29. во 1 / 6536